ANNONS

Region Dalarna meddelar att cancerplanen för 2022-2024 innebär att man redan under 2022 inför organiserad prostatacancertestning.
Foto: Dreamstime

Grönt ljus för prostatascreening

FALUN/DALARNA. Hälso- och sjukvårdsnämnden har spikat handlingsplan för cancervården inom Region Dalarna 2022–2024. Vilket bland annat innebär att man inför organiserad screening för prostatacancer. – Det är något som jag tror kommer att göra stor skillnad, säger nämndens ordförande Sofia Jarl (C).

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom.
Mycket har hänt rörande såväl kunskap om denna cancerform som metoder för diagnos och behandling.
Region Dalarna upplyser att prostatacancer blott 25 år tillbaka var en sjukdom förknippad med äldre män – detta till följd av att endast få fall upptäcktes i tidigt skede och männen sedermera avled med spridd prostatacancer.

I den cancerplan som klubbats av regionens hälso- och sjukvårdsnämnd ingår nu åtgärder som syftar till att stärka möjligheterna till tidig upptäckt och potentiellt rädda fler liv.
Sofia Jarl, ordförande i nämnden, kommenterar:
– Denna cancerplan innehåller de utvecklingsområden som funnits med i föregående cancerplan, men med modifierade och nya aktiviteter.

Hon ser ytterst positivt på vad som nu närmar sig verklighet i Region Dalarna.
– Det känns verkligen roligt att nu kunna se svart på vitt att vi redan under 2022 kommer att införa organiserad prostatacancertestning. Det är något som jag tror kommer att göra stor skillnad, säger Sofia.
Nya sätt att testa genom blodprov innebär att det i dagsläget diagnosticeras omkring 10 000 nya fall av prostatacancer per år.

Och antalet som lever med sjukdomen är i dag 120 000, att jämföra med 90-talets cirka 30 000. I takt med att fler fall upptäcks tidigt minskar dödligheten, men fortfarande avlider cirka 2 300 personer årligen i sviterna av prostatacancer.

Handlingsplanen för cancervården i Region Dalarna baseras på den mer övergripande cancerplan som gäller hela Mellansveriges sjukvårdsregion. Denna utgör en ram inom vilken respektive region självständigt utformar handlingsplaner efter deras behov. För Dalarnas män och deras anhöriga innebär den nya planen alltså att det kommer att finnas ännu större jämlikhet i chanserna att tidigt upptäcka landets vanligaste cancerform.
– Roligt att vi nu tar ännu ett steg närmare jämlik cancervård för alla män i Dalarna, oaktat var man bor, framhåller Sofia Jarl.
Via organiserad prostatacancertestning av symptomfria män görs testningen mer jämlik. Det blir också en effektivisering av handläggningen och en underlättad utvärdering av ytterligare kompletterande tester. Sammantaget kan detta leda till en än mer träffsäker testning, meddelar Region Dalarna.

Sofia Jarl, ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv
Facebook

ANNONS

ANNONS