Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Omsorgsstyrelsens ordförande Gunilla Berglund (C) och omsorgsstyrelsens vice ordförande Patrik Sundin (S), presenterar KPMG:s genomlysning av äldreomsorgen i Avesta kommun.
Foto: Lisa Björklund

Granskning ska ge bättre bild av vårdläget

AVESTA. I juni presenterade omsorgsstyrelsen en färsk genomlysning av äldreomsorgen i Avesta kommun. – Vi gör den för att få en opartisk bild av hur läget är för att sen gå vidare och möta de problem som finns och även se det som är bra och fungerar, säger omsorgsstyrelsens ordförande Gunilla Berglund (C).

Det var i fjol som omsorgsstyrelsen beslutade att genomföra en genomlysning av bland annat äldreomsorgens organisering och arbetssätt. Granskningen har gjorts av revisions- och rådgivningsföretaget KPMG.
– Bakgrunden är att det har varit stort fokus på schemaläggning och arbetstider. År 2008 införde vi heltider och inga delade turer. Det tycker vi är bra, men det som hänt är att det uppstår resurstid, att det ibland är för mycket personal på ett och samma ställe, säger Patrik Sundin (S), vice ordförande i omsorgsstyrelsen.

I KPMG:s genomlysning har 18 intervjuer gjorts med chefer inom förvaltning, ekonomi samt vård- och omsorg. Därtill har bland annat sjuksköterskor och HR-personal deltagit.
– Genomlysningen har gjorts för att generellt kunna se hur vi ligger till utifrån heltid, delade tider, nöjdheten hos brukarna, ekonomi och kvalitet. För att vi ska ha en gemensam bild av läget, säger Gunilla Berlund (C).

Enligt KPMG består vård- och omsorgens primära utmaning i resurseffektiv personalplanering. Foto: Dreamstime

Undersökningen har KPMG presenterat i form av statistik där Avesta kommun jämförts med andra liknande kommuner i landet samt med ”medelkommunen” i landet. Positivt för Avesta kommun är bland annat att sjuksköterskornas löner ligger över genomsnittet bland Dalarnas 15 kommuner. Dessutom är brukarna i hemtjänsten nöjda med vården, enligt statistik från Socialstyrelsen. I Avesta kommun ligger bedömningen av vårdens kvalitet över landets genomsnitt år 2023.
– På hemtjänsten är vi runt 90 procent och det är en godtagbar nivå, säger Gunilla Berglund (C).

Dock är nöjdheten bland brukarna i särskilt boende (SÄBO) lägre. Här ligger Avesta kommun under såväl medelkommunen i landet som under andra liknande kommuner.
– Här har vi tagit ett kliv sen 2022. Med det sagt är vi inte nöjda, det kan bli bättre. Det här är ett sånt område som vi ser att vi behöver bli bättre i, säger Gunilla Berglund.

Många brukare är nöjda med hemtjänsten i Avesta kommun, men vården inom särskilt boende kan bli bättre. Foto: Dreamstime

Sammanfattningsvis ligger kostnaderna inom äldreomsorgen i Avesta kommun över liknande kommuner i landet, men under landets medelkommun/genomsnitt.
Det är främst inom särskilt boende (SÄBO) som kostnaderna är för höga. Bland annat är kostnaderna för lokaler och förbrukningsmaterial höga.
KPMG:s analys visar även att andelen resurstid efter schemaläggning är för hög vilket indikerar: ”brister i personalplaneringen”.
Därför rekommenderar KPMG, bland annat, att vård- och omsorgen i Avesta kommun ska omfördela resurser mellan olika verksamheter. Dessutom bör man ha en mer: ”resurseffektiv personalplanering”, samt minska beroendet av statsbidrag. Även kompetens och språknivå bland nyanställda undersköterskor och vårdbiträden behöver säkerställas, enligt KPMG.
Positivt omdöme får omsorgen i Avesta, bland annat, för sin medvetenhet om framtida kompetensförsörjningsbehov samt för en god tillgång på så kallad ”välfärdsteknik”, det vill säga digital teknik avsedd för vård- och omsorg.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!