ANNONS

Just nu pågår ingen aktivitet på Prästgärdet.
Foto: Karin Diffner

Grannar till Prästgärdet överklagar – igen

Grannarna till det planerade särskilda boendet på Prästgärdet överklagar ännu en gång.

Grannarna har, som vi tidigare skrivit om, under 2020 överklagat både mark- och bygglov och på så sätt lyckats stoppa bygget.
Projektgruppen för bygget kom dock i december in med nya ansökningar som miljö- och byggnämnden har godkänt.
Och det är de nya bygg- och markloven som nu är föremål för grannarnas ifrågasättande.
Fyra personer har skrivit under överklagan. Deras kritik handlar bland annat om:
– att byggnaden inte är uppdelad i flera byggnadskroppar.
– att ingen av de 70 lägenheterna i boendet har tillgång till egen uteplats.
– att det inte finns bygglov för byggbodarna.
– att det inte finns plats för parkeringar, lastning och lossning på tomten.
– att handläggningstiden för de nya loven varit för kort.
Grannarna tycker att det senaste beslutet ska upphävas och att byggarbetena stoppas helt tills allt är slutgiltigt prövat, så kallad inhibition. De är också kritiska till nämnden som godkänt bygg- och marklov.
“Vi ställer oss frågande till att miljö- och byggnämnden är en självständig myndighet inom kommunen”, skriver de.
Allt arbete på platsen har upphört sedan i december. Frågan om inhibition måste avgöras först av länsstyrelsen.
– Sedan väntar vi på startbesked från miljö- och byggnämnden och från styrgruppen för särskilda boendet, säger Andréas Mossberg, samhällsbyggnadschef.

 

 

Facebook

ANNONS

ANNONS