ANNONS

God ekonomi banar väg för satsning

SMEDJEBACKEN. Budget för äldreomsorgssatsningen var det stora ärendet under kommunstyrelsens senaste möte.

Kommunstyrelsen gav tidigare omsorgsnämnden i uppgift att göra en tydlig riktning med äldreomsorgssatsningen och det landade i ett måldokument, som tidigare presenterats i den här tidningen. Ett tydligt måldokument om uppfyllnad för flera år framgent.
Efter detta arbete satte sig nämnden ner och för att titta på vad för ekonomi som skulle till för ett genomförande.
För år 2021 läggs 8,3 miljoner kronor på äldreomsorgen utöver detta tillkommer 4,9 miljoner kronor för äldreomsorgslyftet, som ligger till grund för erbjudande om vidareutbildning inom området för redan anställd personal.
Båda pengaposterna handlar i första hand om personal, undersköterskor, administration och välfärdstekniker.
– Cirka 15-20 tjänster räknar vi med, säger kommunalrådet Fredrik Rönning (S).
För 2021 blev det på kommunstyrelsen ett enigt ja.
Plan för 2022 är 12 640 000 kronor och för 2023 blev siffran något lägre, 11 900 000 kronor.
Under pandemin har Sverige sett att det finns ett utvecklingsbehov inom området.
– Smedjebacken har klarar sig bra, poängtera Rönning.
Han fortsätter:
– Genom det goda ekonomiska läget i kommunen gör att vi kan göra den här välfärdssatsningen nu.
Målet är att 100 procent av personalen ska vara utbildad.
– Glädjande är också att det blir en utökad bemanning och att så många i personalen vill gå utbildningen.
Det ger också en tydlig förhoppning att sjukskrivningarna ska gå ner.

Veronica Rigtorp

Facebook

ANNONS

ANNONS