ANNONS

Ger bidrag till ledare för fotbollsskola

Fritidsutskottet i Säters kommun har beslutat att bevilja 28 000 kronor som ska bekosta ungdomsledare för fotbollsskolan i Säter under sommaren.

Fotbollsskolan är planerad att genomföras den 15-18 juni och målgruppen är pojkar och flickor mellan 5 och 12 år.
Antalet ledare beräknas till mellan 16 och 18 och de kommer att erbjudas en särskild utbildning för att säkerställa kompetensen inför uppdraget.

Ledarna kommer att få en ersättning om 1 500 kronor vardera.  Finansiering sker genom ianspråktagande av medel från kontot rörliga medel.

– Fritidsutskottets ståndpunkt är att fotbollsskolan är ett berikande inslag i vardagen för barn bosatta i Säters kommun. Det är en vecka då barn får träffas och socialisera i en miljö som främjar rörelse och goda vanor, kommenterar Mats Nilsson (S), ordförande i fritidsutskottet.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 21, 2020.

Facebook

ANNONS

ANNONS