ANNONS

Närvarande parter i samarbetet som skrivit på avsiktsförklaringen inför media var från vänster AB Stora Tunabyggens marknadschef Pernilla Bergkvist, Maserhallens servicechef Martina Bergman och ordförande i kultur och fritidsnämnden Maslah Omar.
Foto: Veronica Rigtorp

“Genom samarbete kan vi nå fler föräldrar”

BORLÄNGE. Alla barn och unga ska ha möjlighet till en aktiv fritid i Borlänge. Därför tar Borlänge kommun tillsammans med flera andra aktörer nu fram en avsiktsförklaring.

Det är idag fler barn och unga som behöver mera stöd än tidigare. Av Borlänges barn och unga lever cirka 2000 i en ekonomisk utsatt situation. Det är ungefär 18,7 procent, jämfört med tolv procent i övriga riket (Rädda Barnen, Barnfattigdomsrapport 2018).
RF-SISU-Dalarna, Borlänge kommuns kultur och fritidskontor, AB Stora Tunabyggen, Fastighets AB Hushagen, AB Borlänge Energi och Maserhallen AB står alla bakom avsiktsförklaringen för att främja en aktiv och jämlik fritid. Redan idag stöttar och samarbetar samtliga med Borlänges föreningsliv på olika sätt.

Avsiktsförklaringen är ytterligare ett steg att stärka föreningslivet och i förlängningen skapa ännu fler förutsättningar för barn och unga i Borlänge.
– Syftet är att alla krafter runt om i Borlänge ska samarbeta och göra saker gemensamt för att alla barn ska få ett trevligt lov. Genom samarbetet kan vi nå fler föräldrar och får vi bättre koll på de aktiviteter som pågår i kommunen, säger Maslah Omar, ordförande i kultur och fritidsnämnden.
– Genom att samordna även kommunens olika bolag med andra aktörer, bidar vi till att lättare kommunicerar ut olika aktiviteter, inflikar Pernilla, Stora Tunabyggens marknadschef Pernilla Bergkvist.
Maserhallens servicechef Martina Bergman säger:
– Det ger en större bredd och kraft när vi inte håller på och fjuttar här och där.

Det optimala vore att 100 procent av alla ungdomar var verksamma i olika aktiviteter, men att det här är en bra bit start på att nå fler ungdomar i åldern 0-17 år, menar kultur och fritidschef Patrik Hammar.
Syftet med samverkan och avsiktsförklaring är att inom ramen för Trevligt lov verka för att gemensamt få en helhetsbild och kunskap om varje enskild organisations arbete med frågan för att hitta samordningsvinster och synergieffekter. Öka antalet aktiviteter för barn och unga i Borlänge samt nå ut till fler blivande arrangörer. Genom samordning av marknadsföring underlätta för Borlängebon att ta del av de lovaktiviteter som erbjuds.
Avsiktsförklaringen löper mellan perioden 1 augusti 2021 – 31 december 2022. För att i slutet av perioden utvärdera och ta ett nytt beslut.

Bakgrund
Trevligt lov startades hösten 2018 med anledning av att regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att dela ut medel till Sveriges alla kommuner för att skapa gratis aktiviteter under lov. Hösten 2019 rekryterades en utvecklare/utredare med fokus barn och unga samtidigt som Trevligt lov gick in den ordinarie verksamheten. Därefter valde kultur och fritid att med egna medel finansiera tjänsten samt bidrag till aktörer inom Trevligt lov.

Facebook

ANNONS

ANNONS