ANNONS

Fritidsgården i Slätta centrum är tills vidare stängd. Under hösten har förekommit flertalet incidenter med sabotage, bråk och stök. “Vi är för få personal på plats i jämförelse med antal besökare”, berättar verksamhetschefen Mats Österlund.
Foto: Sonny Jonasson

Fritidsgård hoppas på snabb comeback

FALUN Fritidsgården i Slätta centrum är tills vidare stängd. Incidenter av stökig natur har gjort läget ohållbart. Den eldsjälsbetonade personalen hoppas dock snart kunna återöppna.

– Min förhoppning är att det sker i januari, men vi måste först få den hjälp som behövs, säger verksamhetschefen Mats Österlund.
De första tecknen på oroligheter noterades i september, och sedan har incidenterna eskalerat och upprepats i anslutning till fritidsgården i Slätta. Sedan ett par veckor innan jul är därför gården stängd.
Något som beklagas av verksamhetschefen Mats Österlund, men som samtidigt förklarar stängningen som helt nödvändig.
– Vi är för få personal på plats i jämförelse med antal besökare, berättar han.
– Fritidsgården är öppen varannan fredag och det har bitvis varit väldigt mycket folk, vilket ju i egentligen är väldigt kul. Men när det är 100 ungdomar och 3 personal så funkar det inte.

Det har inträffat stölder, sabotage och gurgel mellan ungdomsgrupper som faller bortom åtaganden och kapacitet för gårdens personalstyrka.
– Utanför fritidsgården har det förekommit gäng av ungdomar som kanske också har lite bristande respekt för varandra, som ska göra upp.
– Och till situationer med stora och bråkiga ungdomar kan vi inte skicka ut en fritidsledare. Det är händelser som vi inte kan ingripa i, säger Mats Österlund.
Man har dock etablerat förutsättningar för förändring.
– Vi har varit i kontakt med polisen och ska även ha möte med kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen. Vi behöver hjälp och behöver vara fler för att kunna hantera fritidsgården med många ungdomar på plats och om det blir stimmigt.

Mats framhåller att det är synd att man behöver hålla stängt en tid, men att man då förstärkningar tilldelats fritidsgården planerar öppna igen. Vilket han hoppas är inom kort.
– Ambitionen är absolut att vi ska öppna igen, förhoppningsvis redan i januari.
Österlund nämner också viljan att i sammanhanget förse barn och unga med aktiviteter, vilket bland annat även visar sig i uppskattade fotbollssammankomster i Slättahallen.
– Och vi är ju i grunden skitglada för att vi har en populär fritidsgård. Jag hoppas att vi kan styra upp ett bra samarbete för att lösa det här, framhåller Mats Österlund.

Facebook

ANNONS

ANNONS