ANNONS

Monica Lundin (L), kommunalråd/ordförande barn- och utbildningsnämnden.
Foto: Borlänge kommun

Förväntansdokument ska införas i Borlänge

BORLÄNGE. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Monica Lundin (L) berättade den 24 juni att beslut om förväntansdokument i Borlänges skolor tagits i nämnden.

– I arbetet med att ge Borlänges barn och ungdomar bättre möjligheter att nå sina mål i skolarbetet och växa upp till trygga individer är det viktigt att skapa ett bra samspel mellan elever, lärare, vårdnadshavare och skolpersonal, där roller och förväntningar dem emellan är tydliga. Ett sätt att arbeta med detta är genom så kallat förväntansdokument, där det tydliggörs vilka förväntningar som ställs på de olika parterna berättar Monica Lundin (L), ordförande barn- och utbildningsnämnden.
På nämnden 23 juni beslutade en enig nämnd om att införa förväntansdokument.
Förväntansdokumentet gäller i Borlänges kommunala grundskolor, fritidshem och grundsärskolan.

Huvuddragen i förväntansdokumentet:
Skolan:
Förebygger och griper in vid misstanke om kränkning.
Ger samtliga elever förutsättningar att nå målen.
Informerar eleven och vårdnadshavare om hur det går i skolan.

Vårdnadshavare:
Talar positivt om skolans betydelse för barnets framtid.
Stöttar och uppmuntrar barnets skolarbete.
Ansvarar för att barnet kommer utvilat och i tid till skolan.

Elev:
Passar tider.
Har med det eleven behöver – idrottskläder, skolmaterial, skolans dator och så vidare.
Bidrar till att det är god ordning, arbetsro och trivsel i skolan, har ett vårdat språk och gör sitt bästa.

Syftet med förväntansdokumentet är som sagt att konkretisera hur Borlänges grundskolor arbetar tillsammans med elever och vårdnadshavare vad gäller roller och förväntningar. Skolornas rektorer har varit inkluderade i framtagandet av dokumentet och omfattar barn- och utbildningsnämndens verksamheter det vill säga förskoleklass, grundskola, grundsärskolan och fritidshemmen. Förväntansdokumentet ska stötta skolor, elever och vårdnadshavare att tillsammans skapa ett bra samspel. Förväntansdokumentet träder kraft från och med höstterminen 2021.
– Detta ligger mig varmt om hjärtat och jag är glad att en enig nämnd ställt sig bakom förslaget till förväntansdokument. Att klargöra förväntningar och roller för skola, vårdnadshavare och elever är en viktig del i vårt arbete med att tydliggöra betydelsen av skolan och är en viktig förutsättning för att öka måluppfyllelsen. Det här skapar en gemensam grund för att förstärka de insatser som redan görs på våra skolor säger Monica Lundin (L), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Facebook

ANNONS

ANNONS