ANNONS

Ett exempel där kringfyllning saknades och där röret hade flera skador.
Foto: Ludvika kommun

Förlikning i utdragen tvist

LUDVIKA. I tisdags meddelades det att Ludvika kommun och NCC har kommit överens och att stämningarna mellan parterna dras tillbaka i ärendet om vattenledningarna mellan Ludvika och Grängesberg.

Under tisdagen informerades kommunstyrelsen om den förlikning som nåtts mellan Ludvika kommun och företaget NCC.
Kommunen och NCC har slutfört en medling utsatt av Falu tingsrätt. Den har lett till att parterna har ingått ett förlikningsavtal.
Avtalet medför att NCC ska ersätta Ludvika kommun med 52,5 miljoner kronor, varav 10,5 miljoner kronor utgör moms.
Stämningarna parterna emellan dras tillbaka, inklusive de ekonomiska och övriga krav parterna haft gentemot varandra.
– Min personliga bedömning är att det blev en bra lösning, säger Ludvika kommuns juridiska ombud, advokat Peter Savin.
– Det är positivt att vi nått hit i en långdragen tvist. Nu får vi ett avslut på den så att vi kan gå vidare, säger Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Arbetena med vattenledningsprojektet mellan Ludvika och Grängesberg inleddes i september 2012. De skulle ha varit färdigställda under senhösten 2013. Vattenledningen skulle ha tagits i drift den 1 januari 2014.
NCC utförde provtryckningar under vintern 2013-2014. Dessa visade att ledningen inte var tät. Vid slutbesiktningen 2014 konstaterades 130 utförandefel.
Våren 2016 började NCC på eget initiativ felavhjälpande, genom att lägga en ny ledning i samma material. Omkring 3,6 kilometer har lagts på ett korrekt sätt, enligt anvisningarna. Den sträckan har provtryckts med godkänt resultat.
I slutet av 2016 upptäckte NCC återigen läckage på andra delar av ledningen.
Vid årsskiftet avbröt NCC felavhjälpandet och den 13 april 2017 hävde NCC ensidigt entreprenadkontraktet. Ludvika anser att NCC saknade rätt att häva kontraktet.
Den 5 december 2018 lämnade Ludvika kommun genom sitt juridiska ombud in en stämningsansökan mot NCC Sverige. I den yrkade Ludvika kommun att Falu tingsrätt förpliktar NCC att betala drygt 280 miljoner kronor till kommunen.
Nu har parterna nått en förlikning.

Facebook

Populärt på webben

ANNONS