Internationella Kvinnoföreningen i Borlänge får 50 000 kronor från socialnämnden för sin verksamhet i år.
Foto: Arkiv

Föreningar får över sex miljoner – nu införs stickprov

BORLÄNGE. Föreningar som är verksamma inom socialnämndens område får drygt sex miljoner att dela på i år. En nyhet är att det kommer att genomföras stickprov för att se att pengarna används på rätt sätt.

Socialnämnden har beslutat om föreningsbidrag för 2023. Tretton föreningar hade ansökt om sammanlagt 7,2 miljoner kronor. För vissa av dem prutas beloppet ner så det blir totalt 6 071 788 kronor som kommer att betalas ut.
Efter ledamoten Christer Arvjords (M) förslag så beslutade också nämnden att det ska genomföras ett stickprov under året hos tre av föreningarna som får under 200 000 kronor i bidrag.
När det gäller de föreningar som får mer än 200 000 så ska de – liksom tidigare – visa upp sina ekonomiska redovisningar och planer för socialnämnden före sommaren.

Så här mycket får föreningarna:
Bris – Barnens rätt i samhället: 7 000 kronor.
Brottsofferjouren i mellersta Dalarna: 104 788.
Spelberoendes förening i Borlänge: 35 000.
Internationella Kvinnoföreningen i Borlänge: 50 000.
Sällskapet Länkarna i Borlänge: 295 000.
Verdandi Borlängekrets: 2 190 000.
Hjälptill.nu: 70 000.
Hela människan, Ria Borlänge: 500 000.
Bufff Dalarna: 10 000.
Frälsningsarmén: 200 000.
Kvinnojouren Borlänge: 2 300 000.
X-Cons Borlänge: 250 000.
Rädda Barnen Borlänge: 60 000.

Facebook

Populärt på webben