ANNONS

Karin Hästö, kulturseketerare i Säters kommun, framför det karaktäristiska turkosa vattnet i Östra Silvbergs gruva. När besöksantalet till gruvan ökar så har även nedskräpningen och slitaget på naturen ökat. “Här gäller kulturmiljölagen”, påpekar Karin Hästö.
Foto: Pär Sönnert

Förbättringar vid gruvan ska minska slitaget på naturen

ÖSTRASILVBERG. Trenden med så kallad hemester innebär även risk för ökat slitage på kulturlämningar som den vid Östra Silvbergs gruva, dit många vill komma för att fotografera det turkosa vattnet. – Men gruvhålet är ingen godkänd badplats, det kan finnas tungmetaller i vattnet, säger Karin Hästö.

Under fjolåret var det extra många som besökte Östra Silvbergs gruva i Säters kommun. Det karakteristiska turkosa vattnet i gruvhålet har fotograferats av många besökare. Dessvärre innebär även det ökade besöksantalet även att nedskräpningen ökar på platsen, liksom slitaget.
– Gruvan har länge haft en kraftig dragningskraft och lockat folk. De senaste åren har folk kommit hit för att ta bilder att lägga upp på Instagram. Men jag tror inte att alla vet att detta är en kulturlämning av riksintresse och att detta inte är någon camping eller parkeringsplats. Här gäller kulturmiljölagen så man får inte ens flytta på stenar hur som helst, säger Karin Hästö som är kultursekreterare i Säters kommun.

Många besöker Östra Silvbergs gruva för att fotografera det turkosa vattnet. Det är även många som badar i gruvhålet trots att det inte är någon godkänd badplats. “Det kan finnas tungmetaller i vattnet”, säger Karin Hästö.

Under fjolåret besökte hon gruvan och räknade till 59 bilar som var parkerade där.
– De stod längs vägen upp till gruvan och även inne i själva kulturlämningen! Det var även några som tältade här i 14 dagar. Bilar och tält förstör upplevelsen i området. Därför har vi bommat igen vägen från båda håll, så man inte heller kommer åt gruvan från skogsvägarna norrifrån, säger Karin Hästö.
Många besökare passar även på att ta ett dopp i gruvhålets turkosa vatten.
– Det här är ingen godkänd badplats. Vattnet är inte godkänt som badvatten, det kan finnas tungmetaller i vattnet så man badar på egen risk. Det står det även på skyltarna och halva gruvhålet är inhägnat så om man beträder det inhägnade området så gör man det på egen risk, påpekar Karin Hästö.

Utsikten över varpstenshögarna och den gamla ödekyrkogården, från en av de nya grillplatser som Säters kommun har ställt i ordning vid Östra Silvbergs gruva.

Inför sommaren har Säters kommun satsat på att förbättra servicen vid Östra Silvbergs gruva. Bajamajor, soptunnor och tre nya grillplatser har ställts i ordning.
– En finns vid Silvbergssjön, en bit från gruvan. Den andra är ovanför storgruvan och den sista är vid varpstenhögarna, mot ödekyrkogården. Vi har spridit ut dem där folk vill vara, säger Karin Hästö.
Nu hoppas hon att sommarens besökare ska vara försiktiga när de besöker området.
– Förhoppningsvis ska dessa åtgärder göra att folk tar till sig vad som gäller och bara grillar på de anvisade grillplatserna. Jag tycker att det här är den allra vackraste platsen i hela Säters kommun och vi måste hjälpas åt med att vårda det kulturarv som finns här, säger Karin Hästö.

Therese Nylén, Tyge Olsson, Karin Hästö och Jon Bodin provar en av de tre nya grillplatserna som Säters kommun har ställt i ordning vid Östra Silvbergs gruva.
Säters kommun uppmanar besökarna till gruvan att endast grilla vid de anvisade grillplatserna som finns i området.
Facebook

ANNONS

ANNONS