ANNONS

Listan över K-märkta fartyg i Smedjebackens hamn blev nyligen dubbelt så lång. Å/B Kuriren, byggd 1874, har fått sällskap av kajgrannen Å/F Runn, byggd 1907, på Statens maritima och transporthistoriska museers lista över historiskt viktiga fartyg.
Foto: Thomaz Andersson

Flytande rariteter på rad i hamnen

SMEDJEBACKEN Flytande rariteter ligger på rad i Smedjebackens hamn. Ångfartyget Runn upptogs nyligen i registret över kulturhistoriskt viktiga fartyg, liksom kajgrannen Å/B Kuriren.

Sjöhistoriska museet är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer och K-märker fartyg. Sammanlagt är 144 fartyg K-märkta i Sverige.
Nyligen upptogs den lilla passagerarångbåten Runn, byggd i Karlstad 1907, i detta register över fartyg som anses vara kulturhistoriskt viktiga.

Runns ursprungliga hemmahamn låg i Vika och verksamheten var inriktad på gods- och passagerartrafik i sjön Runn. Under en period fanns fartyget i Stockholm, där det främst användes som lustbåt. Sedan år 2002 har fartyget Smedjebacken vid Norra Barken som hemmahamn.
Kajgrannen Å/B Kuriren, byggd 1874, återfinns sedan flera år tillbaka i detta celebra sällskap.

En gemensam nämnare för bevarandet av detta viktiga kulturarv är dess gemensamma ägare, föreningen Barkens ångbåtar. Ideella krafter har räddat de båda ångfartygen undan rost och vanvård. Numera pryder de sin plats i Smedjebackens hamn.

Å/F Kuriren har med ålderns rätt en tämligen stillsam tillvaro.
– Vi tar ut henne på Barken några gånger varje sommar, säger Sven-Olof Könberg, som haft en huvudroll i restaureringen och dessutom ofta håller i rodret.
För honom är Kuriren favoriten.

Ulf Gradén är maskinist på Å/F Runn. Han är satt att vårda den omkring 45 hästkrafter starka motorn. Ånga är kraftkällan.
– Ursprungligen värmdes pannan av ved, numera sköts det av en oljebrännare. De låga broar vi måste passera under längs färden på Strömsholm kanal tillåter inte ett vedlager ombord.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 30 2019.

Thomaz Andersson
Facebook

ANNONS

ANNONS