ANNONS

Skatteverket har analyserat skattefel och noterat att det vanligaste misstagen som privatpersoner gör i samband med deklarationen är reseavdrag och bostadsförsäljning. Enligt Skatteverkets beräkningar går staten miste om 5,3 miljarder kronor varje år på grund av misstagen som görs inom dessa båda områden.
Foto: Skatteverket/Pressbild

Flest felar med reseavdrag och bostadsförsäljning

DALARNA När det ska deklareras så gör många privatpersoner fel inom områdena reseavdrag och bostadsförsäljning. Enligt Skatteverket kostar dessa misstag staten 5,3 miljarder kronor årligen.

Skatteverket har analyserat skattefel och noterat att det vanligaste misstagen som privatpersoner gör i samband med deklarationen är reseavdrag och bostadsförsäljning. 86 procent av felen görs inom dessa områden.

 

Enligt Skatteverkets beräkningar går staten miste om 5,3 miljarder kronor varje år på grund av misstag inom de båda områdena. Om alla fel som görs räknas in så uppgår summan till cirka 6,5 miljarder kronor.

– Vi har utvecklat vår analys av skattefelet ytterligare sedan förra året och lagt till nya områden. Grund för våra bedömningar är Skatteverkets kontroller, framför allt slumpkontrollerna, attitydmätningar och andra typer av undersökningar, berättar Eva Samakovlis, chef för Skatteverkets analysenhet, i ett pressmeddelande.

Vidare visar analysen visat att små och medelstora företag gör skattefel inom inkomstskatt, moms och arbetsgivaravgifter på sammanlagt cirka 14,4 miljarder kronor per år. På lång sikt bedömer Skatteverket att skattefelen har minskat, åtminstone när det gäller den typ av skattefusk som är synligt för privatpersoner och företag. “På kort sikt ser vi olika indikationer som pekar i olika riktningar bland företagen. Exempelvis har upplevelsen bland företag ökat att de i stor utsträckning är utsatta för konkurrens bland företag som skattefuskar”, skriver Skatteverket i pressmeddelandet.

– Vissa delar av skattefelet är mycket svåra att bedöma, men vi måste ändå göra en välgrundad analys. Bakgrunden till vårt uppdrag är att både Skatteverket och lagstiftare behöver en bättre grund för beslut om åtgärder mot felen, säger Eva Samakovlis.
Skatteverkets åtgärder mot skattefelet handlar om kontroll, information, utveckling av bra tjänster och regelutvecklingsarbete.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Avesta/Norberg) nr 12, 2020.

Facebook

ANNONS

ANNONS