ANNONS

Nästa år börjar riksväg 50 genom Ludvika att byggas om.
Foto: Bo Joffer

Flera års trafikkaos väntar i Ludvika

LUDVIKA. Nästa vår startar riksvägsbygget i Ludvika, ett kvartsmiljardersersprojekt som byggs i fyra etapper under tre till fyra år men räkna med trafikkaos för det blir trångt.

1935 beslutade dåvarande stadsfullmäktige i Ludvika att projektera för en ny förbifart. 1937 var förslaget klart och blev inritat på kartor som alla kunde se i telefonkatalogen.
Vägbygget som nu är på gång blev ingen förbifart runt Högberget och över Biskopsnäset som efter mångårig och polariserande debatt röstades ja till i kommunfullmäktige och överklagades.
2004 meddelade regeringen att ny riksväg enligt detta alternativ plockades bort ur planen för väginvesteringar åren 2004 – 2015.

Väg 50 genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen, är ett av de projekt som regeringen nu har namngivit i den nationella planen för transportsystemet 2014–2025.
2018 blev korsningen väg 50/Grangärdevägen mer trafiksäker med ett vänstersvängsfält.
Under sommaren 2019 kommer Gamla Bangatan, väg 66, att vara upprustad om än med trafikstörningar under byggtiden.
Sedan kommer år av trafikkaos när Trafikverket går igång med det stora projektet, som är kalkylerat att kosta upp till 280 miljoner kronor.

Trafikverket och Ludvika kommun planerar tillsammans åtgärder för en bättre trafikmiljö, ökad tillgänglighet och attraktivare stad. Alla vägplanerna är nu fastställda av Trafikverket och har vunnit laga kraft utom etapp tre som överklagats. Sju av åtta detaljplaner har vunnit laga kraft.
Fram till hösten 2019 pågår Swecos arbete med att ta fram bygghandlingar för de åtgärder som planeras.
– Vid årsskiftet 2019/2020 planerar vi att handla upp en entreprenör för åtgärderna och beräknar ha byggstart våren 2020, säger projektledaren Patrick Svärd som berättar att man efter dialog med intresserade byggföretag bedömer att genomfarten kommer att ta tre fyra år att bygga klart.

Genomfartsträckan är indelad i fyra etapper, men i vilken ordning de ska byggas är inte klart. Men rondellerna som ska leda in trafiken till ABB har högsta prioritet. Den vid OKQ8 ska via Gonäsvägen föra in tung trafik ABB-området och rondellen vid nya Kajvägsbron nära Lidl ska leda in personbilstrafiken till fabriker och kontor och sist tas dagens infart över järnvägen vid Mossplan bort.
Lyviksberget–Valhallavägen är etapp 1 och här passerar 10 000 fordon per dygn. Det som i dag är väg 50 byggas om till lokalgata och en ny väg 50 byggs mellan den blivande lokalgatan och järnvägsspåret. ST1-macken flyttas och saneras och Matmagasinet rivs under 2020.

Valhallavägen–Mossplan är etapp 2. Längs Valhallavägen med 16,400 fordon per dygn ska en ny lokalgata anläggas för ökad trafiksäkerhet. För att göra plats åt lokalgatan behöver ett antal fastigheter rivas och bullerplank ska byggas.
Vid Mossplan med infarten till ABB över järnvägen ska bort. Här är det tätast trafik med 19200 fordon per dygn. Vägplanen är fastställd men är överklagad.
Etapp 4 får rondeller vid Vasagatan/väg 50 och vid Kajvägsbron/väg50. Bussgaraget i Vasagatsrondellen rivs. Från resecentrum kommer bussar att få ett eget körfält mot väg 50.
– I etapp 1 kan vi stundtals leda om trafiken via Gonäsvägen sedan blir det trångt och mycket trafikstörningar som vi arbetar med hur vi ska klara. Etapp tre är kritisk, där ska vi bland annat riva en bro, nattarbeten kan bli aktuellt och delar av sträckan har fyra filer som vi måste begränsa. Under ombyggnaden av Gamla Bangatan har det vid vissa arbeten blivit långa köer, säger projektledaren Patrick Svärd som hoppas på tålamod.

I gamla förbifartsplanerna fanns en trafiklösning norrut för Landforsen, Håksberg, Persbo och Gräsberg med men någon sådan är inte inritad i den nationella 12-årsplanen. Men det pågår så kallade åtgärdsvalsstudier.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 16 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS