ANNONS

En rapport från Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd visar att arbetsrelaterade olyckor och dödsfall inom byggbranschen minskade under 2019, jämfört med föregående år. “En fortsatt positiv utveckling kommer att kräva ännu bättre säkerhetskultur och fokusering på att minska risker”, säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

“En fortsatt positiv utveckling kommer att kräva ännu bättre säkerhetskultur”

DALARNA Under 2019 minskade arbetsolyckorna i byggbranschen. Både totalt och i relation till antal sysselsatta. De senaste årens utplanande trend tog därmed ny fart i nedåtgående riktning.

2019 registrerades 2 224 olyckor i byggbranschen. Det ger frekvensen 10,9 olyckor per 1 000 sysselsatta. 2018 var siffrorna 11,5. Den långsiktiga trenden rörande olyckor uppges ha planat ut de senaste åren, från att ha varit i stort sett stadigt sjunkande under lång tid.
Under 2019 inträffade tre dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg och anläggning.

Det är fem färre än under 2018 och klart lägre än genomsnittet för senaste tioårsperiod, visar en ny rapport med Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd som avsändare.
– Det är glädjande att utvecklingen återigen går i rätt riktning, betonar Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.
– Men en fortsatt positiv utveckling kommer att kräva ännu bättre säkerhetskultur och fokusering på att minska risker.

Även arbetssjukdomarna noteras under 2000-talet haft snabbt sjunkande frekvens, följt av en utplaning de senaste åren.
Under 2019 steg emellertid antalet arbetssjukdomar från 1,5 till 1,6 per 1 000 sysselsatta.
Och främst är det belastningsskadorna som ökar.
Berndt Jonsson:
– Målsättningen är att byggbranschen ska bli hälsofrämjande, så även en mindre ökning av arbetssjukdomar är oacceptabelt.
– Det kan vara så att stigande ålder i yrkeskåren bidrar till att antalet anmälda belastningsskador har ökat, men vi behöver analysera om det finns anledning att justera förbättringsarbetet för att arbetssjukdomarna ska fortsätta minska, så som de gjort under en längre tid, utvecklar han i nämnda rapport.

Sammanställningen från Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd omfattar till Försäkringskassan anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar i privata byggindustrin i företag verksamma inom bygg och anläggning. Arbetsskador inträffade under år 2019, som är anmälda och registrerade till och med sista maj 2020, ingår i redovisningen. Sammanställningen visar inte vilka av dessa anmälda arbetsskador som blir godkända.

Facebook

ANNONS

ANNONS