ANNONS

På plats för att underteckna avsiktsförklaringen med regionen var från vänster Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Borlänge, Sofia Jarl (C) regionråd Region Dalarna, Kenneth Persson (S) socialnämndens ordförande Borlänge och Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande Region Dalarna.
Foto: Veronica Rigtorp

Familjecentral ska skapa större trygghet

BORLÄNGE. Borlänge kommun har tagit ett stort steg närmare sin första familjecentral genom den avsiktsförklaring som nu undertecknats av kommunen och Region Dalarna.

Redan 2016 fanns en förstudie för inrättade av familjecentral i kommunen, då var planerna att hitta en lokal i västra Borlänge, som utgörs av Tjärna Ängar, Bullermyren och Jakobsgårdarna.
– Flera andra kommuner i Dalarna har redan en familjecentral. Erfarenheten från dessa är positiva. Familjecentralerna hjälper till i det förebyggande arbetet och kommer på en längre sikt skapa ett bättre och tryggare Borlänge för vanligt folk, säger Kenneth Persson (S), Socialnämndens ordförande.
Han sticker inte under stolen med att Borlänge har speciella utmaningar. Kommunen dras med stora kostnader inom socialförvaltningen för enskilda placeringar för till exempel missbruksbehandling på upp mot 3 500 kronor per dygn för enskild placering. Med en familjecentral ska problem upptäckas tidigare och både kostnader och personligt lidande minska.
Borlänge kommun har undertecknat en avsiktsförklaring tillsammans med regionen, för att skapa en familjecentral i kommunen, som har varit ett löfte från Socialdemokraterna i Borlänge till väljarna. En familjecentral utgör också punkt 12, i den politiska majoritetens 100-punktsprogram, som säger att det ska: Starta minst en Familjecentral under mandatperioden.
– Vi är överens med regionledningen om att gemensamt arbeta för att starta en familjecentral i Borlänge, i ett centralt läge, under innehavande mandatperiod, säger Jan Bohman (S)
En familjecentrals uppdrag inkluderar följande verksamheter:
Mödrahälsovård (regionens ansvar)
Barnhälsovård (regionens ansvar)
Öppen förskola (kommunens ansvar)
Socialtjänstens förebyggande verksamhet (kommunens ansvar)
Till denna bas kan andra lokala aktörer knytas, såsom föreningar, organisationer och myndigheter.
Genom att ha alla verksamheter tätt samman, ska man kunna sätta in åtgärder som hjälp och stöd tidigt, när man ser att något är börjar gå fel. Och undviker att problem växer sig stora.
– Vi har en väg in för våra företag i kommunen. En familjecentral skulle skapa en väg in för människan i Borlänge. Vilket kommer minska det personliga lidandet, detta då man i en familjecentral jobbar med hela familjen och inte bara med en individ. Nu tar vi ytterligare steg för att förverkliga våra löften till Borlängebon, säger Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Borlänge.
En projektgrupp har tillsatts och en projektbeskrivning tas fram. POLSAM i Borlänge kommer att fungera som styrgrupp för arbetet. Etablering bör skapas senast år 2021.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge/Gagnef) nr 45 2019

Facebook

ANNONS

ANNONS