ANNONS

Markkablar från NKT:s kabelfabik i Falun kommer bara i Dalarna att användas i minst fyra projekt där luftledningar ersätts i Ellevios projekt att säkra elnäten.
Foto: NKT

Falun kablar kraft till stora elnätsprojekt

FALUN Kabeltillverkaren NKT har vunnit ytterligare en fyra år lång framgång tillsammans med elnätsbolaget Ellevio.

Vilket innebär att man ska leverera markkablar som ersätter luftledningar i Mellansverige och kablar till projektet “Stockholm ström”.
– Vi är glada över att få delta i uppgraderingen av det svenska elnätet, säger NKT:s Peter Marcusson.

Med ett nytt ramavtal för låg- och mellanspänningskablar fortsätter NKT sitt mångåriga samarbete med Ellevio, i syfte att stärka och utöka det regionala elnätet i Mellansverige.
Avtalet, som löper på fyra år, omfattar kablar med spänningsnivåer från 1 kilovolt till 36 kilovolt. Kablar som behövs för Ellevioprojekt där bolaget ersätter luftledningar med markbundna kablar, och förstärkning av nätet i stadsområden runt Stockholm.
– Vi är glada över ett fortsatt nära samarbete med Ellevio, och över att få delta i uppgraderingen av det svenska elnätet.
– Med det nya avtalet kan vi fortsätta vårt engagemang i att säkerställa att nätet har den kapacitet som krävs för den ökande elektrifieringen i urbaniseringen och övergången till förnybar energi, säger Peter Marcusson, Nordic Director of Sales för Utilities inom NKT.

Ramavtalet löper till 2024, med möjlighet till förlängning med ytterligare tre år.
För NKT och Ellevio är det nyligen ingångna ramavtalet en fortsättning på ett redan mångårigt samarbete som täcker in mer än leveranser av låg- och mellanspänningskablar.
– En del av vår mångåriga relation med Ellevio innefattar även samarbete i utvecklingen av nya produkter och metoder som ska framtidssäkra elnätet i regionen.
– En del av infrastrukturen är gammal, och den behöver stärkas och utökas så att den klarar det växande behovet av elkraft, utvecklar Peter Marcusson.

I Stockholm drivs investeringarna i elnätet av urbaniseringen i takt med att nya stadsdelar uppstår, med tillhörande vägnät och tunnlar.
Kapaciteten hos elnätet i regionens större städer måste även kunna klara ett ökande antal elbilar, något som driver på behovet av en snar utökning av elnätet.
Ellevio är ett av de största energiförsörjningsbolagen i Sverige, och levererar elkraft till fler än 960 000 kunder i Mellansverige och området runt Stockholm.

Bara i Dalarna har Ellevio markkabelprojekt under kommande år i Skattungbyn, Orsa, Älvdalen och Siljansfors där luftledningar ersätts till ett värde av närmare 13 miljoner kronor.

Facebook

ANNONS

ANNONS