ANNONS

Paula Westin och Jennie Nyström jobbar med rekrytering inom Falu kommun, och kan blicka tillbaka på en nyligen genomförd rekryteringsträff med positivt resultat. “Nu har det generellt sett gått väldigt bra att nyrekrytera, vi märker att det finns ett stort intresse”, berättar Jennie Nyström.
Foto: Sonny Jonasson

Falun förstärker vikarieverksamhet

FALUN Falu kommun förstärker på personalsidan. En rekryteringsträff gav positivt utfall. Det totala vikarieuppbådet är tusenhövdat och utgör en stor resurs. Bland annat lockar vårdyrket.

I Kulturhusets rediga rymd hölls nyligen rekryteringsmässa. Sektorerna till vilka kommunen hoppas kunna locka personal är i nuläget främst knutna till yrkesroller som undersköterskor, vårdbiträden, omsorgsassistenter, boendestödjare, barnskötare och fritidsledare.
– Ett lyckat arrangemang med cirka 50-55 intresserade på plats, berättar Jennie Nyström, rekryterare vid Falu kommun.

Redan innan jul hade cirka 15 av de nytillkomna i vikariestyrkan anställts.
– Och det blir fler när vi hunnit träffa alla och tittat på referenser och så vidare, utvecklar Jennie Nyström.
Vilka yrkeskategorier lockar flest?
– Vi ser stort intresse för uppdrag som fritidsledare och vårdbiträde samt undersköterska, förklarar Jennie Nyström.

För de verksamheter kommunens bemanningscenter hanterar uppskattar Nyström att totalt cirka 1 000 personer ingår i vikarieplutonen. De områden som här samordnas berör vård och omsorg, ordinärt boende, LSS, vuxensektionen, förskolan, kost- samt städenheter.
– Siffrorna ökar därtill alltid framåt sommaren.
– Nu har det generellt sett gått väldigt bra att nyrekrytera, vi märker att det finns ett stort intresse för att titta närmare på de olika yrkesrollerna och att arbeta hos oss. Och många av de redan anställda väljer att stanna kvar, säger hon.

I dag är det inte ovanligt att vikariesysslan är i högre grad självvald än tidigare. En medveten omgruppering av karriärens tidigare fasta ingredienser, som genom vikarierollen blir av aningen friare karaktär.
– Vi möter faktiskt många äldre som valt att göra just detta, bekräftar Jennie Nyström.

Ett med tiden och till privatlivet knuten förändring av livspusslet får vissa att omvärdera sin relation till jobbschemat.
– Det kan handla om personer som av olika anledningar sagt upp sig från sina tidigare arbeten eller de som efter att barnen flyttat hemifrån omvärderar saker och ting.
– Att ha ett jobb där man till viss del själv väljer sin tillgänglighet och blir bokad efter behov passar vissa väldigt bra, utvecklar Jennie Nyström.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 03 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS