Internationella flickdagen uppmärksammas i Falun. Här ses tanke- och handlingskraft i Christina Kardell, Ghada Mahamad, Saabriin Mohamed och Karin Alexandersson.
Foto: Sonny Jonasson

Falukrafter förenas när flickor står i fokus

FALUN. Stundande måndag markerar Internationella flickdagen. Dess innebörd närvarar dygnet runt, året runt. Arbetet i att minska flickors utsatthet fortsätter oförtrutet. Insatser initieras världen över. Så också i Falun. – Vi vill uppmärksamma flickors situation, framhåller gymnasieeleven Saabriin Mohamed.

Saabriin Mohamed och Ghada Mahamad är gymnasieelever på Falu Fri.
De är också aktiva i skolans FN-förening, och den unga duon hyser vilja och ambition att lyfta flickors på många håll tuffa livssituation.
Som är relevant i såväl internationella som nationella, regionala och lokala perspektiv.

Den 11 oktober riktas ett av mänskliga värden laddat strålkastarljus mot klotets, landets och länets flickor.
I Falun fixas föreläsningar på Näringslivets hus och på Falu Frigymnasium, och såväl elever som vuxna i flertalet organisationer poängterar dagens betydelse.
Att den lyfter en problematik som är ständigt angelägen, och att detta ska fortsätta ha en framskjuten position på både humanitär och politisk agenda.

Karin Alexandersson är ordförande i Falu FN-förening.
Hon upplyser gällande engagemang i residensstaden på den årliga flickdagen.
– Föreläsningen i Näringslivet hus presenterar Juno Blom som är riksdagsledamot för Liberalerna.
Hon fortsätter:
– Juno är otroligt kunnig och genuin i dessa frågor, och har bland annat haft ledande roller framför allt inom arbete mot hedersvåld.

Det av kunskap och upplysning späckade programmet ser också talartid tillägnas Peter Möller.
Möller, samhällsanalytiker på Region Dalarnas utvecklingsförvaltning och tidigare forskare i socialt arbete, äger även för sammanhanget ytterst adekvat och intressant insyn i ungdomsenkäten Lupp.
Som ger en inblick i hur ungdomar mår.
Deras viljor och ambitioner för framtiden.
Ett nyttigt verktyg för kommun och region i relationen till stadens och regionens unga.
Karin Alexandersson:
– Enkäten genomförs nationellt, men kan lämpligt nog brytas ned på lokal nivå.
– Den ger en mer direkt bild av ungas mående som exempelvis här i Falun, framhåller hon.

Karin Alexandersson, Ghada Mahamad, Saabriin Mohamed och Christina Kardell intill Falu Frigymnasium. Foto: Sonny Jonasson

De svårigheter som kan dämpa tjejers livskvalitet och möjligheter beskrivs ha många tänkbara orsaker.
Karin, Saabriin, Ghada, Falu Frigymnasiums rektor Maria Pettersson och Christina Kardell från Rädda Barnens lokala avdelning vidgar ett socialt och känsloladdat resonemang.
– Vi vill bidra till positiv förändring inom såväl skola som fritid, politik och samhället i större perspektiv, redogör Maria och vidareutvecklar:
– Det är bevisat hur framträdande skolans roll är, hur viktigt det är att även alla flickor får gå i skolan.

Kopplingen till skolan betonas den 11 oktober i det att ovan nämnda föreläsning också hålls på Falu Fri.
Saabriin och Ghadas driv för frågor förankrade i flickors bästa närs av goda energier nära skolan.
Duon jobbar konkret i att lyfta både individuella och gemensamma möjligheter för unga.
Erfarenheter inhämtas via hjärtats och ögats egna intryck och kunskapsmaterial beträffande omvärlden.
– Det märks att tjejer ofta inte vågar göra anspråk på utrymme i till exempel klassrum och liknande miljöer, säger Saabriin.
– Har upplevt samma typ av känslor, men när jag växte i mig själv och började säga vad jag tycker såg jag glädjande nog att fler hängde på.
Hon menar att Sverige generellt sett visar bra tendenser i jämställdhetsfrågor, men att det också finns gott om områden att förbättra.

Där nedärvda roller, attityder och beteenden är allas gemensamma ansvar att förändra.
Ghada inflikar gällande det faktum att flickor ofta upplever sig må sämre.
Och att sociala medier här oftast inte är en konstruktiv tillgång.
– Det kan absolut påverka negativt. Där är ofta bilder av kroppsideal, vikten av att vara duktig och att upprätthålla en fin fasad närvarande.
Ljusglimtar kan emellertid skönjas, påpekar hon.
– Projektet “Girls 4 Girls” har fått genomslagskraft och lyfter en mer stöttande mentalitet bland unga kvinnor, berättar hon.

Christina Kardell tar vid och konstaterar värdet i att inte alltid behöva sträva efter att vara bäst.
– Jag är också uppfostrad att vara en duktig flicka, men det måste även vara ok att, så att säga, bara vara ok.
– Att få vara bara sig själv, och att få känna trygghet i det. Det här är även några av de frågor som vi inom Rädda Barnen vill betona. Och vi ser gärna att fler yngre ansluter sig till oss, vi vill stärka den lokala organisationen över generationsgränserna, säger hon.

De fem kvinnorna som nu på sitt sätt samtliga har bärande funktioner i att färgsätta Internationella flickdagen i Falun är rörande överens i styrkan hos Falu Frigymnasiums FN-rollspel.
Ett årligen återkommande arrangemang som uppskattas av både elever och lärare.
– Vi är en av cirka 35 FN-skolor i Sverige, upplyser rektor Maria Pettersson.
– Det genomförs väldigt seriöst och eleverna upplever det som lärorikt och spännande.

Vilket bekräftas av Saabriin och Ghada.
– Vi antar roller som ingår i ordinarie FN-struktur och spelar sedan upp trovärdiga scenarion av diplomati och viktiga internationella frågor, berättar studentduon.
Och utvecklar:
– Rollspelet håller på i fyra dagar, och gästas också ofta av elever och lärare från skolor i andra länder som Falu Fri har utbyten med.

Nu står alltså årets upplaga av den internationella flickdagen för dörren.
Genuint engagerade kvinnor framhåller därför några av de många aspekter som nu förtjänar lyftas lite extra.
Utbildning, upplysning, information och ett gemensamt ansvar mellan män och kvinnor, individ och kollektiv.
Därtill diskussionsgrupper och att i tidig ålder etablera empatiska värden och en rättvis ansats i allt från rättigheter till lönesättning.

Saabriin Mohamed sammanfattar:
– I vissa andra delar av världen är kvinnans roll svagare än mannens. Och för att nå en förändring över tid kan också männens roll och ansvar behöva belysas.
– Det är ibland lätt att tänka att frågor som dessa bara gäller “dem där borta”, men det är lika viktigt här och nu.

Facebook
Kämpar för funktionshindrades delaktighet
"Vi ligger efter så det sjunger om det"
Stora framsteg i kampsportens tecken
Stora värden i stark samvaro

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS