ANNONS

Joakim Storck (C), Sven-Olof Ytterholm (FAP) och Mats Dahlberg (M) representerar Falualliansen vid en digital presentation av årsplan med budgetförslag för 2022-2024. “Totalt förstärker vi nämnderna med cirka 80 miljoner kronor”, berättar Joakim.
Foto: Sonny Jonasson

Falualliansens vision – investera 622 miljoner

FALUN. Kommunens politiska ledning i Falualliansen kommunicerar nu årsplan med budgetförslag för 2022-2024. Investeringstempot är fortsatt högt. Total investeringsvolym är för 2022 hela 622 miljoner I zenit sätts också segment som näringsliv, särskilt utsatta, socialnämnd och skola. – Vi anser att budgeten ger utrymme för både kommunal kärnverksamhet och stark samhällsutveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Joakim Storck (C).

Som front i den nu avtäckta budgeten märks en fortsatt framträdande vilja att investera i lokalsamhället och ge ytterligare kraft till kommunens nämnder.
Däribland socialnämnden, vars uppdrag innefattar en sedan långt tidigare konstaterat hård kamp mot ekonomiska underskott.
– Orsakerna är flera, däribland faktorer som försörjningsstöd, ökat antal orosanmälningar, kostnader kopplade till kommunens ansvar inom LSS och att staten lämnat över ansvaret för Försäkringskassan på kommunerna, förklarar kommunalrådet Joakim Storck delar av dilemmat.
Han fortskrider i sammanhanget:
– Socialnämnden har ett stort prognosticerat underskott. Därför tillför vi för 2022 denna nämnd 37 miljoner kronor i syfte att hamna lite mer i balans.

Därtill får omvårdnadsnämnden 15 miljoner och från staten ytterligare 25, och totalt alltså 40 miljoner kronor.
I siffrornas nummersatta ambitioner för 2022 märks även 12 miljoner till barn- och utbildningsnämnden.
Därtill 6,3 miljoner till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
En till summan mindre (250 000 kronor), men till signifikansen stor, resurs riktas också till att säkerställa förekomsten av gratis mensskydd i skolor.
I helfigur är resultatet för 2022 budgeterat till 26,8 miljoner.

Joakim guidar i den ekonomiska taktiken.
– Totalt förstärker vi nämnderna med cirka 80 miljoner kronor.
– Årets budgeterade resultat är lite lägre än tidigare, 0,7 procent.
Han sammanfattar kring delar av budgetens främsta kärnvärden.
– Vi vill inte strama åt, utan bidra till en bra lokal samhällsekonomi och återhämtning efter pandemin.

Nämnda investeringar kommer bland mycket annat att tillfalla syften i favör för underhåll av skolor och äldreboenden.
På papperet finns planer för nya skolor i Sundborn och Vika samt skolgårdssatsningar.
Vissa underhållsåtgärder sägs vara resultatet av tidigare eftersatta behov. Förutom nämnda skolor och äldreboenden
återfinns här också resurser riktade till exempelvis Lugnetanläggningen, Kristinehallen och Dalateatern.

Falupartiets Sven-Olof Ytterholm framhåller skolornas framskjutna roll i det hela.
– Det är en bra och ansvarsfull budget.
– Den visar en vilja att utveckla, inte minst i skolorna, betonar han.

Kommunalrådet Mats Dahlberg (M) tar vid och nämner aspekter som bland annat strategisk upphandling.
– Det handlar om att vi vill stå nära Falun på så vis att kommunen ska understödja lokalt näringsliv, säger Dahlberg och formulerar även strategier för fortsatt satsning på en levande landsbygd.
Han avrundar med en pandemibetraktelse med såväl praktiska som tänkbart finansiella förtecken. Liknelsen går via Winston Churchills ikoniska formulering “Never let a good crisis go to waste”.
– Det här har på många sätt varit en trist tid, men vi har också lärt oss grejer som kan bli användbara.
– Inte minst gällande digitalisering, där vi gjort framsteg. Vi ska titta på vad som framöver bör och inte bör behållas, för att gå vidare stärkta på det här området.

 

I korthet – Falualliansens årsplan med budget för 2022-2024
Falualliansen består av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Falupartiet.
▪ Budgeterar för resultat på 0,7 procent 2022. Tillkommer reserv på 20 miljoner kronor för att hantera osäkerhet i ekonomisk utveckling.
▪ Total investeringsvolym under 2022 är 622 miljoner kronor.
▪ Ny organisation för att hantera investeringar över tid
▪ Förstärkningar för nämnderna på cirka 80 miljoner kronor.

Lyfter särskilt fram:
▪ Barn och unga
▪ Särskilt utsatta
▪ Arbete och egen försörjning
▪ Agenda 2030
(Källa: Falualliansen)

Facebook

ANNONS

ANNONS