ANNONS

Ann-Ci Steneryd är ordförande för Kommunal i Hedemora och hon säger att man från fackens sida känner en frustration över de besparingar som Hedemora kommun planerar att genomföra och att det är något som kommer att slå mot de svagaste grupperna.
Foto: Mikael Eriksson

Facken oroas av planerade besparingar

HEDEMORA. Det är inte bara föräldrar och anhöriga som är upprörda över Hedemora kommuns planerade åtgärder för att få ekonomin i balans. Även fackförbunden utrycker en oro.

Facken protesterar mot Hedemora kommuns planerade besparingar. “Det är med stor oro vi konstaterar att de två stora välfärdsförvaltningarna får ta ett stort ansvar när det gäller att komma till rätta med det ekonomiska läget i Hedemora kommun” skriver de fyra fackförbunden Vision, Kommunal, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i ett gemensamt flygblad som delades ut i samband med kommunfullmäktiges senaste sammanträde.
– Det är ingen nyhet, vi har sett det hur länge som helst att något måste göras. Som det är nu känns som man bara räknar hem besparing, säger Ann-Ci Steneryd, ordförande för Kommunal i Hedemora.
Hon varnar för att det kommer att bli ett kallt uppvaknade, och där det kommer att bli de svaga som får bära de svaga.
– Det känns som att besparingarna är som att kissa på sig, det blir varmt först och sedan jävligt kallt.

Facken efterlyser att det måste till helt andra mer långsiktiga åtgärder. Att det måste göras ett riktigt omtag där det ska utredas om arbetet internt inom kommun är organiserat på det mest kostnadseffektiva sättet och om det är prioriterade saker som görs. Facken skriver att det måste gå att hitta vinster i att på ett seriöst sätt se över hela verksamheten och utifrån det se över vad kommunen egentligen har råd att erbjuda. Detta för att få en ekonomi i balans framgent.

När det gäller omsorgsförvaltningen menar de att det är omöjligt att förvaltningen inom befintlig budgetram ska klara av att täcka ökande kostnader utan att verksamheten påverkas negativt.
Ann-Ci Steneryd ger som exempel stängningen av Tallåkern som är ett stödboende för personer med missbruk och som går i behandling.
– Man kan inte bra stänga det. Personerna som bor på Tallåkern behöver fortsatt stöd, de måste sättas in andra insatser, en sådan insats är att det måste till fler fältassistenter.
Hon pekar på att missbruk, försörjningsstöd och placeringar är de sitter utgiftsposterna inom omsorgsförvaltningen.

Facken konstaterar att det för bildningsförvaltningen del inte är helt rimligt att kräva att de ska kunna bedriva sin verksamhet med en mindre budget än vd verksamheten kräver.
– Har man bestämt att ha mindre skolor då kostar det, och vill man fortsätta med det så måste man ändra budgetramen.
De vill att viss del av underskottet ska täckas genom ett gemensamt ansvar.
Facken varnar för att besparingarna kommer att leda till en ökad arbetsbelastning för personalen men även ett ökat missnöje med det som kommunen levererar.

De har även listat några funderingar som de har:
– att Hedemora som är en miljökommun fattar beslut som innebär fler mil i bil och att inte servera ekologisk mat.
– att Hedemora som är en jämställdhetskommun tar beslut som innebär att det inte ska erbjudas barnomsorg på obekväm tid, inte erbjuda heltid till alla och nedskärningar inom kvinnodominerad verksamhet.
– att första bokstaven i kommunens värdeord kram står för kundfokus och att det då är lite märkligt med beslut som innebär sämre tillsyn för äldre nattetid, försämrad tillgång till mindre skolor och försämrad lärartäthet.

I flygbladet ifrågasätter facken om kommunen verkligen har råd att satsa så mycket på exempelvis IT-system och de medföljande kostnaderna. Kostnader som enligt facken tenderar att öka utan att någon egentlig effektvinst kan noteras i verksamheterna.
– Jag förstår att det är begränsat med pengar, men det känns som att nu blev det så att kommunen måste göra något och då hugger de rejält, säger Ann-Ci Steneryd.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 31 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS