HVDC i Ludvika kommer att ansluta jättevindkraften på Doggersbankar med finansiering svenska Exportkriditnämnden i 70 miljardersprojektet på Doggers Bankar i Nordsjön.
Foto: GE Renewable Energy

Exportkredit finansierar Power Grids rekordorder

ABB Power Grids vann för ett år sedan Ludvikas hittills största order på två HVDC-länkar. Nu är finansieringen säkrad av svenska Exportkreditnämnden, EKN.

Hitachi ABB HVDC-enhet har inte gått ut med något ordervärde.
Brittiska Dogger Bank i Nordsjön förväntas bli världens största havsbaserade vindkraftspark. När parken är färdigbyggd kommer den kunna försörja sex miljoner brittiska hushåll. EKN bidrar till projektet genom att ställa ut garantier för finansieringen av köp från de svenska leverantörerna Hitachi ABB Power Grids och NKT Karlskrona som levererar kablarna.
– Den här typen av exportaffärer är viktig att främja. Våra svenska exportörer Hitachi ABB Power Grids och NKT bidrar med välbeprövad spetsteknologi för att hantera utmaningar som det långa avståndet till land för med sig. Affären är också helt i linje med EKN:s ambition att vara en positiv kraft i klimatomställningsarbetet och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, säger Marie Aglert, Affärsområdeschef för Stora företag, EKN.

Vindkraftsparken Dogger Bank byggs i Nordsjön, mer än 130 kilometer utanför Englands östkust och projekteras av det brittiska energibolaget SSE Renewables och den norska energikoncernen Equinor. Dogger Bank består av tre delprojekt varav de två första (Dogger Bank A och B), som finansieringen avser, byggs parallellt. Power Grids och NKT har en option på den tredje länken.
De två projekten kommer ha en kapacitet på vardera 1 200 megawatt där de svenska leveranserna består av omriktarstationer för högspänd likström (HVDC) från Hitachi ABB Power Grids och sammanlagt drygt 800 kilometer högspänningskabel från NKT.

General Electric levererar vindkraftverken, världens också hittills största på 12 megawatt per verk.
Den totala investeringskostnaden uppgår till cirka sex miljarder pund, 70 miljarder kronor, för de första två projekten.
Det första av de tre projekten beräknas tas i bruk under 2023 och hela vindkraftparken under 2026.
Nyligen har också EKN gått in med exportkrediter för svenska Hitachi ABB Power Grids ledda anslutning av solkraftsprojekt i Angola, största solkraftsprojektet i Afrika söder om Saharaöknen.

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS