Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Vattenregleringsspecialisten Claes Kjörk följer vårflodens framfart. “När det tjockar ihop sig nedströms så ger det också konsekvenser högre upp”, säger han om vad som bland annat kan påverka vattennivån i Runn.
Foto: Zackarias Eriksson

Expert om vårflodens väldiga vattenvolymer

FALUN/DALARNA. Regn och snösmältning innebär ökade vattenflöden i länet. Det ger bland annat en betydligt högre Runn än normalt, och i Torsång har näringsidkare vidtagit försiktighetsåtgärder. Claes Kjörk, vattenregleringsspecialist på Fortum, äger insyn i det hela. – Kulmen bör ha nåtts, spår han när tidningen kollar läget i lokala vattendrag.

Det är mer snö än brukligt i övre delarna av vattendragen, vilket ger tämligen höga vårflöden, konstaterar energibolaget.
Där det återkommande blir översvämningar tipsas invånare göra klokt i att förbereda sig på högt vårvatten.

Fortums sakkunnige Claes Kjörk följer ämnet nära och konstaterar att flödesprognosen bygger på väderprognosen.
Därtill deltar man inför vårfloden vid årliga älvgruppsmöten med länsstyrelsen och berörda parter.

Claes Kjörk, vattenregleringsspecialist på Fortum. Foto: Skärmdump från Linkedin
Claes Kjörk, vattenregleringsspecialist på Fortum. Foto: Skärmdump från Linkedin

Claes tyder tecknen kring vattnets framfart den senaste veckan.
– Det som hände, och som inte stämde med förra prognosen, var att vi ju fick rejält väder med nederbörd förra söndagen. Nu har det dock blivit kallt och Västerdalälven minskar, säger han och tillägger att Siljans nivå är hög och sannolikt fortsätter vara så den närmaste tiden.
Han riktar blicken mot direkta förutsättningar för Falun och Borlänge med omnejd.
– Just nu (läs: tisdag) är Runn cirka tre decimeter högre än vanligt.

Claes Kjörk spår vid samtalet med Lokalt i att Runn kan öka ytterligare 10–20 centimeter, men att kulmen bör vara nådd under denna veckas torsdag eller fredag.
Sedan vänder den nedåt mot mer normal nivå.

Han breddar bilden av vattnets vägar, och inflikar även att veckans kyliga väderinslag är en tydlig påverkansfaktor:
– När Västerdalälven går ned så går med viss fördröjning även nivåerna i Runn och Torsång ned. Nivån i Torsång och Runn är ofta ganska likartad.
– Även om Runn inte ligger i älven så blir den en del av älven ändå. När det tjockar ihop sig i vattensystemet nedströms så ger det också konsekvenser högre upp.

"Vi vrider och vänder på alla tillgängliga värden", säger Kjörk om ambitionen att förmedla skarp information via bolagets flödesprognoser. Foto: Zackarias Eriksson
“Vi vrider och vänder på alla tillgängliga värden”, säger Kjörk om ambitionen att förmedla skarp information via bolagets flödesprognoser. Foto: Zackarias Eriksson

Claes inflikar att det alltjämt finns mer snö i fjällen. I dagsläget finns dock inga siffror på att denna ska smälta snabbt och ge värre vattenflöden än senaste tidens diton.
Han framhåller att det i sammanhang som dessa finns flera led som gör avtryck på helheten. Att det som händer i ett vattendrag ger effekt i ett annat.

Och, inte minst, att det är en bitvis nyckfull moder natur man har att göra med.
– I det här yrket är det svårt att ha en rak, entydig linje att “så här blir det”. Vi skruvar, vrider och vänder varje dag på alla tillgängliga värden. Målet är så att säga att ha så lite fel som möjligt, att ge befolkningen en så bra bild som möjligt av nuläget och närmaste tiden, säger Claes Kjörk, vattenregleringsspecialist vid Fortum.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!