ANNONS

Så snart detaljplanen vinner laga kraft och bygglov är beviljat påbörjas utvecklingen av den befintliga fastigheten Mimer till högskolans nya lokaler. Högskolans verksamhet fortsätter ostört tills inflyttning sker i de nya lokalerna.
Foto: Veronica Rigtorp

Ett steg närmare nytt campus

Diös skriver partneringavtal med NCC för utveckling av högskolan i Borlänge.

Nu är det klart att Diös ger bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC uppdraget att i partnering och som totalentreprenör vara med och utveckla Högskolan Dalarnas nya campus i centrala Borlänge. Högskolan utvecklas i fastigheten Mimer, även kallad Liljanhuset, och väntas stå klar sommaren 2022.
– Vi tar nu ett viktigt steg mot en hållbar högskola. Tillsammans med våra partners har vi en unik möjlighet att mitt i centrum bygga studiemiljöer och arbetsplatser som inriktar sig på framtidens högre utbildning, säger Maria Andersson, fastighetschef, Högskolan Dalarna.

I oktober 2019 beslutade Högskolan Dalarnas styrelse att gå vidare med Diös förslag om att flytta högskolans verksamhet till centrala Borlänge och i januari tecknades sedan hyresavtal mellan Diös och Högskolan Dalarna. NCC, som är en av Nordens största aktörer inom bygg- och fastighetsutveckling, planeras svara för såväl projektering som utförande av nya campus med beräknad produktionsstart under hösten 2020.
– I och med avtalet med NCC tar vi ytterligare ett steg mot framtidens campus i centrala Borlänge, vilket känns fantastiskt. Vi ser fram emot ett nära samarbete med både Högskolan Dalarna och NCC och att tillsammans förverkliga framtidens högskola. Närmast är att genomföra projekteringsprocessen och en slutlig gestaltning av byggnaden anpassad för verksamheten och platsen, säger Mats Eriksson, projektchef, Diös.

– Vi är stolta över att ha fått uppdraget att bygga Borlänges nya campus som vi är övertygade om kommer bidra till långsiktig utveckling av Borlänge som stad. Nu inleds projekteringen och tillsammans med Diös och Högskolan Dalarna tar vi nu nästa steg mot att skapa en campusmiljö som kan möta morgondagens behov, säger Olle Andersson, affärschef, NCC Building Sweden.
Så snart detaljplanen vinner laga kraft och bygglov är beviljat påbörjas utvecklingen av den befintliga fastigheten Mimer. Högskolans verksamhet fortsätter ostört tills inflyttning sker i nya lokaler.

Facebook

ANNONS

ANNONS