ANNONS

Borlänge ridanläggning som den kan komma att se ut. Att uppföra ett nytt ridhus med tillhörande byggnader kommer att tillföra kommunens hästintresserade barn och ungdomar en utökad möjlighet att utöva sitt intresse, står att läsa i tjänsteskrivelsen för ridhusuppförande.
Foto: Tema/CGE. Tema:projekengagemang

Ett beslutat ridhus kan bli två

BORLÄNGE. Ridhusplanerna fortskrider, fast kanske inte i den fart som många önskar.

Ett beslutat ridhus kan bli två och kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att de tidigare anslagna medlen dubblas.
Under våren 2019 kan ett något justerat Ridcenter upphandlas igen.
Kommunfastigheter har tillsammans med företrädare från Samhällsbyggnadssektorn och föreningslivet utrett uppdraget rörande en tänkt nybyggnation av ett ridhus på fastigheten Norr Romme 7:53, med tillhörande byggnader såsom stall, hagar, ridbana och servicelokaler.

Med den föreslagna investeringen i en ny anläggning skapas goda förutsättningar för hästsport och hästintresse att växa ytterligare i kommunen.
– Vi har lyssnat på ridklubbarnas önskemål, förtydligar Jan Bohman den utökade anläggningen.
Samhällsbyggnadssektorn har meddelat att man tillstyrker projektets utökade omfattning och har samrått med Kommunfastigheter rörande en beräknad framtida internhyreskostnad för anläggningen.

I den föreslagna nybyggnationen ryms två ridhus som är godkänt för utövande av ridsport och eventuella tävlingar med måtten 24 x 60 meter. Båda ridhusen har läktare och är tillgänglighetsanpassade för delaktighet i ridskoleverksamhet respektive för publik. Vidare byggs 24 stycken stallplatser, hagar, ridbana, gödselplatta, foderutrymme, sadelkammare och övriga servicelokaler.
Ridhus ett med cafeteria och verksamhetsutrymmen som omklädningsrum, personalrum, teori och mötesrum med mera är uppvärmt resterande läktare, ridbana samt ridhus två är kallt.

Det finns osäkerhet i att bedöma den slutliga kostnaden för projektet eftersom det bland annat finns vissa kända problem med befintliga dagvattenledningar samt fornlämningsfynd.
Projektet beredning 2017 och 2018 avslutades då förutsättningarna ändrades efter fornfynd.

Tidigare anslagen budget på 30 miljoner kronor kommer att justeras upp, för den mer omfattande byggnationen, men det är först när anbuden inkommit som den exakta investeringsnivån kan fastställas.
– Det är lite skämmigt att Borlänge inte har ett ridhus, när det är en sådan stor idrott, som också är en stor tjejsport, reflekterar Jan Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Borlänge.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 16 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS