ANNONS

Anna Fredriksson, samordnare mot våld i nära relation, säger att sprida kunskap och att politiker väljer att satsa på att bekämpa våldet är det absolut viktigaste för att stoppa en mycket negativ utveckling i samhället.
Foto: Tharos Gröning

En vecka mot våld och förtryck

NORBERG. Mäns våld mot kvinnor uppmärksammas under ”En vecka fri från våld”. Fem dagar av föreläsningar och workshops runt ett av våra största samhällsproblem. – Jag tror att alla tjejer har varit utsatta för någon form av dålig kvinnosyn någon gång under livet, säger Anna Fredriksson, samordnare mot våld i nära relation.

Våld i nära relationer är ett stort problem. Anna Fredriksson beskriver läget som mycket allvarligt. Det kan handla om allt ifrån hedersvåld till förtryck i alla dess former. Även barn är svårt drabbade.
– Det kan vara att de blir vittnen till olika former av övergrepp eller rent av blir utsatta själva, säger Anna Fredriksson.
Aktiviteterna som sker i Norberg riktar sig till alla människor. Allt ifrån yrkesverksamma till unga och barn. Man kommer att kunna se filmer och höra föreläsningar från en mängd inbjudna föreläsare och författare.
Bland annat kommer Paulina Bengtsson som skrivit boken ”Utnyttjad, våldtagen och såld” och grundat föreningen Novahuset som riktar sig mot prostitution och människohandel.
– Det finns ett stort sexuellt självskadebeteende bland unga. Och det bara växer, säger Anna.

Sociala medier har även gjort att förtrycket ökat. Det är mycket lättare för förövare att följa och ”hålla koll” på sina offer genom Snapchat och Facebook.
–Det är viktigt att lära människor att känna igen varningstecken och signaler. Det värsta är att många inte förstår att deras partners beteende inte är okej.
Man kommer även att kunna lyssna på en mängd digitala föreläsningar och personer som är verksamma inom vård, skola och omsorg kommer att få tips och råd för hur man upptäcker de ofta dolda tecknen på utsatthet.
– Det kan vara hög skolfrånvaro, beteende och även drogmissbruk. Vi behöver öka kunskapen inom just de här yrkesgrupperna för de möter ofta offer.

Anna berättar att antalet anmälda övergrepp minskade under pandemiåren för att sedan öka igen efter att restriktionerna släppt.
– Det är mycket konstigt. Jag tolkar det som att det blev svårare att anmäla på grund av att man satt fast hemma med sin förövare.
På Norbergs hemsida eller på Länsstyrelsens hemsida kan man läsa hela programmet.

Facebook

Populärt på webben

ANNONS