ANNONS

Britt-Marie Axelsson visar hur man kan träna vid osteoporos. “Det är viktigt att röra på sig, trots smärta”, säger hon. Foto: Rose-Marie Eriksson

En kamp för att uppmärksamma en dold sjukdom

BY KYRKBY/AVESTA Osteoporos, eller benskörhet, är en tyst sjukdom och upptäcks som regel inte förrän man drabbats av en fraktur. Britt-Marie Axelsson är ordförande i Osteoporos-föreningen i Dalarna och hon för en envis kamp för att uppmärksamma behovet av en särskild mottagning i Dalarna.

Britt-Marie Axelsson är ordförande i Dalarnas osteoporosförening och fick sin diagnos för 16 år sedan.
– Det finns behandling som ger bra resultat men som många läkare inte har en aning om. Det behövs verkligen en osteoporosmottagning i region Dalarna, säger hon.
Britt-Marie Axelsson, som bor i By kyrkby, diagnostiserades med osteoporos för 16 år sedan under en resa i Spanien. Då var hon 60 år.
– Jag satt på en sten i vattenbrynet och tog i med handen för att flytta mig. Jag hörde hur det small till i handleden och jag åkte akut till sjukhuset. Där frågade läkaren om jag visste om att jag var osteoporotiker och det var då jag fick min diagnos.
Britt-Marie har även kotkompressioner vilket innebär att ryggkotorna pressas samman och det börjar ofta som värk i ländryggen.
– Kotorna blir urkalkade och sjukdomen kostar både lidande och pengar. Under åren har jag sjunkit ihop och från att ha mätt 170 centimeter är jag knappt 161 centimeter lång idag. Det här gör också att jag fått en puckel och jag har även pålagringar i nacken.
Britt-Marie Axelsson berättar att problemet med osteoropos är att det inte syns på en vanlig röntgen utan det krävs en bentäthetsmätning.
– Det här är en tyst sjukdom som är svår att upptäcka och den kan komma snabbt eller smygande. Det finns Dexamätning, bentäthetsmätning, på sjukhuset i Falun och även på idrottsgymnasiet i Falun, men dit får man inga remisser.
Osteoporos kan drabba alla åldrar men risken ökar med åldern. Varannan kvinna och var fjärde man drabbas av osteoporos, och männen ofta i samband med prostatacancer.
Britt-Marie Axelsson brinner för att upplysa om sjukdomen och hon vet att det går att få hjälp.
– Det finns behandlingar som ger bra resultat men som läkarna inte har en aning om. Jag har exempelvis fått Zoledronsyra som en injektion en gång per år och det hjälpte mig. Men antalet behandlingar begränsas så nu får jag inte det längre.
Zoledronsyra är ett läkemedel som används för att behandla flera bensjukdomar. Britt-Marie påpekar att behandlingen stoppar processen men den botar inte.
– Det är viktigt att veta vilken behandling man ska kräva. Jag är ofta ute och pratar om det här och vi i föreningen har skickat vår tidning plus brev till alla berörda i regionen. Det här är något jag skulle vilja ta upp i skolorna också. Antalet idrottstimmar minskar och det är så viktigt med rörelse och ett aktivt uteliv.
Britt-Marie påpekar att det finns nationella riktlinjer för hur osteoporos ska hanteras. Alla som drabbas av en osteoporosrelaterad fraktur ska utredas och behandlas med läkemedel i förebyggande syfte.
– Socialstyrelsen har konstaterat att alla regioner bör ha frakturkedjor för att identifiera, utreda och behandla personer som drabbats av en
första fraktur.
Osteoporosföreningen i Dalarna kan hjälpa till med information, fakta och praktiska tips.
– Vi jobbar över hela Dalarna och har program i alla kommuner men nu har det legat lite i dvala på grund av pandemin. Men under Krylbodagen deltog vi tillsammans med PRO och berättade om osteoporos och fick jättebra gensvar.

Vad kan man göra själv för att stärka skelettet?
– Det är viktigt med bra kost och inte vara rädd för att lägga på sig några extra kilon, det är bara en fördel. Att röra på sig, ha en bra säng och undvika mattor som man kan snubbla på är andra tips.
Britt-Marie berättar att hon brukar kunna se direkt om någon har osteoporos och hon har mött många som blivit feldiagnostiserade.
– De har fått höra att det är ryggskott eller är åldersrelaterat när det egentligen handlar om osteoporos, säger hon och fortsätter:
– Vi måste få osteoporos som en erkänd folksjukdom och vi i föreningen jobbar ständigt för en särskild mottagning i Dalarna. Jag brinner så starkt för det här.
Den 20 oktober är det osteoporosdagen som föreningen alltid uppmärksammar.
– Vi har varit på många ställen i Dalarna och i år kommer vi att vara vid Avesta lasarett. Då är alla välkomna att höra mer om föreningen och vad vi kan hjälpa till med, säger Britt-Marie Axelsson.

Upptäcks ofta vid en fraktur
Osteoporos, eller benskörhet, är en tyst sjukdom och upptäcks som regel inte förrän man drabbats av en fraktur. I svåra fall kan frakturer uppstå redan vid exempelvis en hård kram eller när en tung kasse eller ett barnbarn ska lyftas upp.
Sverige och Norge är de länder i världen som är hårdast drabbat av osteoporos
Varje år inträffar cirka 70 000 osteoporosfrakturer i Sverige, trots det är det få som får rätt behandling. Kvinnor drabbas oftare än män och risken ökar med åldern.
Upprepade kotfrakturer kan också leda till att kotorna ändrar form och orsaka kutrygg, minskad kroppslängd samt försämrad balans och andfåddhet.

Webbaserat verktyg
Vid misstanke om osteoporos bör hälso- och sjukvården bedöma frakturrisken med hjälp av ett gratis och webbaserat Frax-verktyg. På http://www.sheffield.ac.uk/FRAX kan du själv räkna ut risken för fraktur. Viktiga riskfaktorer är ålder, över 65 år, tidigare fraktur samt ärftlighet.
Behandling av osteoporos är att antingen minska nedbrytningen av benmassa eller att öka bildandet av ny bensamma. I vissa fall beror osteoporosen på en annan underliggande sjukdom som måste behandlas i första hand.
Som ett komplement till andra läkemedel mot osteoporos kan man behandla sig själv med kalcium och D-vitamin om brist är konstaterad.
Källa: osteoporos.org

Facebook

ANNONS

ANNONS