Sam Jacobsson, Janne Karlsson, Peter Forsberg och Jan Romlin njuter i bastun efter att de tränat på Skönviks gym. De ser bastubadet som rehabilitering för deras onda leder och något som ersätter andra åtgärder som annars skulle behövas.
Foto: Sara Flodin

En ”fyrstegsraket” för att spara el i Säter

SÄTER. Säters kommun har aktiverat steg ett i prioriteringsplanen för att sänka kommunens elförbrukning. Skönviks bastur värms endast upp två gånger per vecka och kommunens anställda tvingas dra ner på komforten nu när prioriteringsplanen, som är uppdelad i fyra steg, har aktiverats. – Steg fyra vill inte jag uppleva, säger André Candell som är projektledare på Säters fastighetskontor.

André har suttit med i gruppen som utformat ”fyrstegsraketen” för att spara på kommunens el.
– Det är ett paket med åtgärder som vi tagit fram och som politikerna har godkänt, förklarar han.
Åtgärdspaketet är uppdelat i fyra steg där det fjärde steget innehåller de kraftigaste åtgärderna.
– Då släcker vi ner allt som inte tillhör kommunal kärnverksamhet, alltså skola, vård och bostäder, förtydligar André.
Som ett första led att spara på elen har Säters kommun bestämt att bastun i Skönvikshallen endast ska få värmas upp två dagar per vecka, onsdagar och fredagar. Effekten på bastuaggregaten är 16 kilowatt per styck och hallen har två bastur, en för damer och en för herrar.
– Det är en energisparåtgärd på grund av elpriserna och för att vi ska hålla ner och jämna ut elförbrukningskurvan. Då tänkte vi att bastun är den som vi skulle kunna dra in på då den drar mycket ström. Det är kraftiga aggregat i de här stora bastuutrymmena, förklarar Owe Hedin som är chef för Skönvikshallen.

Owe Hedin är chef för Skönvikshallen. Foto: Sara Flodin

Peter Forsberg är 68 år och bor vid Ovangårdarna samt Janne Karlsson som är 72 år och bor i Solvarbo tillhör gänget som tränar på Skönviks gym måndag, onsdag och fredag. Efteråt badar de bastu, vilket motiverar dem att träna. De ser bastubadet som friskvård och intygar att deras leder mår bra av detta, något som de tror att kommunen kanske till och med tjänar på i förlängningen.
– Bastun blir en belöning när man har tränat, tycker Jan Romlin.
Gänget är besviket på att de bara kan basta två gånger per vecka.
– Det måste vara en fattig kommun som inte har råd att ha på bastun en till dag i veckan, säger Peter.
Han och de övriga i bastun vill se att kommunen gör andra åtgärder för att spara el.
– Minska en grad i bassängen, det behöver inte vara 28 grader där och slå av hälften av alla lampor i kommunen, uppmanar Peter och påpekar att lamporna utanför ingången står på, trots att det är förmiddag.
Gänget föreslår till och med att kvinnor och män kan basta i samma bastu, för att kommunen inte ska behöva värma upp båda två.
– I steg ett, som vi nu har tagit, ligger inte bassängtemperaturen med. Nästa steg, om det ska sparas ytterligare är bassängen med, upplyser Owe.
Om förbrukningen behöver sänkas ytterligare kan nästa steg vara att endast ha bastun varm under en dag per vecka, eller att den kanske stängs av helt och hållet.
– En bastu på Skönvikshallen är inte något som är ”nödvändigt” utan en komforttjänst vi erbjuder kommuninnevånarna, tycker André.
Fastighetsförvaltningens projektledare André säger att han ”brinner för energioptimering”, men att mycket av det som nu tagits fram inte är några långsiktiga planer, utan är sådant som minskar på komforten hos kommunens anställda.
– Det är det man kan göra i korta drag, påtalar André.
Det har gått ut information på intranätet till kommunens anställda om att de ska nyttja lokalerna resurseffektivt. De anställda tillåts inte längre att ha några ”egna” radiatorer, eller kupévärmare, som ”extra element” på sina rum, vilket förekommit tidigare.
– Vissa har haft det, men vi på fastighetskontoret har inte uppskattat det. Nu har det tagits ett beslut om att man inte får ha extra element. Det som tycker att det är kallt på rummet får felanmäla. Så kommer vi dit och mäter temperaturen och försöker åtgärda värmesystemet, säger André som nu håller på med ett arbete för att ta fram vilka temperaturer som kommunen kan erbjuda i sina olika lokaler.

De anställda i Säters kommun tillåts inte längre att värma upp sina rum med egna element. Foto: Sara Flodin

I kommunens bilar får inte kupévärmare användas, utan endast motorvärmare.
– Vi har en generell riktlinje om att kupévärmare ej får nyttjas på kommunens motorvärmarstolpar, dock gäller undantag för hemtjänsten samt hälso- och sjukvårdens personalbilar, inflikar André.
”Estetisk belysning”, som fasadbelysning, ska begränsas i så stor utsträckning som möjligt, men att släcka gatubelysning är inte aktuellt.
– Vi har diskuterat gatubelysningen och om den skulle vara med i steg fyra, men efter dialog med Polisen bestämde vi att hålla gatubelysningen tänd tills någon annan släcker den åt oss. Kommunen kommer inte ha det med i någon plan. Kanske släcks någon sträcka ute i skogen som inte jag känner till, men i det arbetet vi gjorde sa vi att gatubelysningen får vara tänd.
Runt jul diskuterades vilken julbelysning som skulle tändas.
– Företagarna i Säter var väldigt angelägna om att julbelysningen sattes upp. Vi ansåg att detta hade kunnat prioriteras ner och bara sätta upp varannan julgran. Det som skedde blev att vi endast satt upp den dekorationsbelysning som är av led, eftersom den drar mindre ström.
Owe tycker att det är bra att kommunen agerar för att spara på elen.
– Är det väldigt stort missnöje angående helgen så får vi kanske tänka om, men vi kör på så här ett tag och utvärderar sen, säger Owe som anser att det gått bra än så länge.
I ”steg fyra” ligger de tuffaste åtgärderna och spannet är oerhört stort mellan steg ett och fyra.
– Steg två kommer bli jobbigt och även steg tre, men steg fyra vill jag inte ”vara med om”, konstaterar André.
”Steg fyra” i planen är tänkt att införas alldeles innan energimyndigheten inför elransonering.
– Detta för att vi ska stänga av elen innan någon annan gör det åt oss. Steg fyra kommer inte alls vara roligt för Säters kommun eller Sverige i stort, säger André och konstaterar att då är Skönvikshallen helt stängd.

Facebook

Populärt på webben