ANNONS

Humla täckt av frömjöl och med stora pollenbollar på benen.

En dag med natur och kultur i fokus

LUDVIKA. Som en del i Gränge-Säfsnäs församlings miljösatsning bjuder de, i samarbete med bildningsförbundet Sensus, in till ”En härlig dag” i Grangärde den 20 augusti. – Det blir en heldag med fantastiska föreläsningar för nästan ingen kostnad alls, säger Per Skoog, förtroendevald i församlingen.

Han berättar att de arrangerar den här dagen i första hand för att människor ska få upp ögonen för allt det vackra i naturen.
– Det är viktigt att etablera en relation med naturen för att vi ska tycka att det är viktigt att bevara den, menar han.
– Det är också viktigt att känna att man gör något gemensamt med andra.
En av föreläsningarna heter ”Det surrar i den biologiska mångfalden”. Föreläsare är Björn Cederberg, entomolog specialiserad på humlor.
– Han kan vara den i Sverige som är mest kunnig på humlor. Han kommer nog att berätta hur otroligt viktigt det är med pollinering och att det behövs både vilda och tama arter av bin, vilket inkluderar humlor som också är ett bi.

Prästgården är förklarad som byggnadsminne.

Per Skoog berättar att han alldeles säker kommer att berätta hur antalet pollinerare har gått ner i hela världen, men här finns även möjlighet att lära sig hur man ska göra för att gynna bin och andra pollinerare.
– Han ska också prata om fjärilar och hur insekter och växter hör ihop, exempelvis hur vissa fjärilar är beroende av vissa växter, så kallade värdarter. Nässelfjärilen som behöver nässlor är kanske den mest kända.
Nästa föreläsning kallas ”Ett evigt odlande – om vårt goda gröna arv” och handlar om kulturarvsväxter. Föreläsare är odlingsspecialisten Agneta Magnusson från Insjön.
– Det är en mycket uppskattad föreläsare och hon är särskilt engagerad i gamla ärtsorter, berättar Per Skoog.
Det finns flera lokala gamla sorter, som exempelvis en gråsockerärt som heter Lokförare Bergfälts jätteärt efter en lokförare i Ludvika.
Föreläsningarna kommer att hållas både inomhus och utomhus.

Avslutningen på programmet är ”Grangärde prästgård – en kulturmiljö i Grangärde”. Anna-Karin Andersson, ordförande i Sveriges hembygdsförbund och författare till boken ”Socknens hus” ger en guidad tur bland prästhus och tillhörande uthus.
Länsstyrelsen beslutade 2020 att förklara prästgården som byggnadsminne.
– Det är unikt i Sverige med en prästgård där alla ekonomibyggnader är intakta. Prästgården i Grangärde visar historia, hur prästen även hade ett jordbruk som skulle förse prästfamiljen med mat.
Anmälan till En härlig dag sker senast den 15 augusti till eva-karin.molin@svenskakyrkan.se och det har redan märkts ett intresse, enligt Per Skoog.

Facebook

ANNONS

ANNONS