“Det är tydligt att eleverna vill att det städas oftare på skolornas toaletter. Det måste sluta snålas med städningen av toaletterna. På en arbetsplats för vuxna hade detta aldrig accepterats”, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen som undersökt elevers inställning till skoltoaletten.
Foto: Sonny Jonasson

Eleverna bangar på skoldasset: “Måste sluta snålas med städning”

DALARNA Många elever på högstadiet och gymnasiet undviker skoltoaletten. Anledningen är kopplad till bristande städning.

Dålig lukt och allmänt ofräscha toaletter listas som några av de främsta orsakerna.
– En vanlig skoltoalett används tre gånger mer än en genomsnittlig kontorstoalett, men städas bara hälften så ofta, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

Skoltoaletterna på landets högstadie- och gymnasieskolor får överlag negativt laddade betyg när skoleleverna får säga sitt om städningen. Hela 43 procent av eleverna undviker att gå på skoltoaletten varje vecka eller oftare, och det är vanligare bland killar.
Undersökningen, som gjorts på uppdrag av Almega Serviceföretagen, visar att främsta orsak till att unga bangar dasset är att dessa känns ofräscha och luktar illa.

Pernilla Enebrink är näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.
Hon reflekterar över den problematik som åskådliggörs via undersökningen.
– En vanlig skoltoalett används tre gånger mer än en genomsnittlig kontorstoalett, men städas bara hälften så ofta.
– Skolans huvudmän måste upphandla en rimlig nivå på städningen, så att barnen använder toaletten när de behöver, framhåller hon.

Fyra av fem, 79 procent, av eleverna har någon gång undvikit att gå på skoltoaletten, visar undersökningen bland elever på högstadiet och gymnasiet. Resultatet klargör att skoltoaletterna genomgående undviks, då 43 procent avstår från toalettbesök varje vecka. Problemet är störst bland killarna där 22 procent dagligen undviker att gå på skoltoaletten. Bland tjejerna är motsvarande siffra 15 procent. Slutsatsen i granskningen är att dilemmat är direkt relaterat till eftersatt städning. Elevernas mest frekvent förekommande orsaker till att inte nyttja skoltoaletten är i tur och ordning:

  • Luktar illa (45 procent)
  • Allmänt ofräscha och äckliga (43 procent)
  • Rädsla för att någon hör vad som görs på toaletten (32 procent)
  • Oren toalettsits eller urinoar (30 procent)
  • Slut på papper (28 procent)

Problemet visar sig också ha större spridning på högstadiet än på gymnasiet. 24 procent större, i siffror.
58 procent av högstadieeleverna upplever att skoltoaletterna är smutsiga, jämfört med 34 procent av gymnasieeleverna.
Elevernas förhoppning är ökat antal städtimmar som viktig åtgärd för att förbättra toalettmiljön. Insatser som står högst upp på önskelistan är:

  • Rengör oftare (52 procent)
  • Kolla mer frekvent om papper och tvål är slut (41 procent)
  • Renovera så att det ljudisoleras bättre (39 procent)

Pernilla Enebrink sammanfattar.
– Det är tydligt att eleverna vill att det städas oftare på skolornas toaletter. Det måste sluta snålas med städningen av toaletterna. På en arbetsplats för vuxna hade detta aldrig accepterats.

Facebook
Kämpar för funktionshindrades delaktighet
"Vi ligger efter så det sjunger om det"
Stora framsteg i kampsportens tecken
Stora värden i stark samvaro

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS