ANNONS

Rektor Jonas Fors beskriver atmosfären på Bergaskolan som tämligen befriad från bråk och oroligheter. “Vi har haft några mindre konflikter, men inga speciella grejer. Inga surdegar som legat och jäst, och vi har inga gängbildningar. Peppar, peppar”.
Foto: Sonny Jonasson

Eldsjälar i lärarkåren tacklar utmaningar på “Berga”: “Gör ett fantastiskt jobb”

SMEDJEBACKEN Ett nytt läsår har inletts på anrika Bergaskolan. Högstadiet präglas delvis av ett lurigt nuläge, men framför allt av en lärarkår som brinner för elevernas bästa.

I sin roll som rektor äger Jonas Fors insikt och framsyn för “Berga”.
– Den stora utmaningen just nu är att få skolan att funka för alla elever, berättar han.

Vilket innebär att man i mån av resurser skräddarsyr undervisningen.
Detta för att elever med olika former av inlärningssvårigheter också tillgodoser sig skolan på ett konstruktivt vis, och att få hemmasittare att komma till skolan.
– Vi har blivit bättre på att hitta lösningar gällande det här, redogör Bergaskolans rektor Jonas Fors.
Han utvecklar via konkreta exempel på hur man från skolans håll fokuserar på inkluderande åtgärder.
– Bland annat har ett mer avskilt klassrum gjorts tillgängligt för enbart dessa elever.
– Det handlar om att vissa har problem med ordinarie klassrum till följd av exempelvis läs- och koncentrationssvårigheter, fortsätter Jonas Fors.

Han framhåller lärarstyrkans engagemang och färdigheter som en tillgång av rang.
– Ja, dels i detta sammanhang, då vi har lärare som jobbar mycket med såväl lektionsstruktur och det begrepp vi kallar för lärmiljö. Det handlar om att anpassa den fysiska miljön för både elev och lärare, och den stora utmaningen just nu är att få skolan att funka för alla elever.

Därtill i uppstarten av en hösttermin som inte liknar någon annan i modern tid.
– Både elever och lärare med sjukdomssymptom visar ansvar och stannar hemma, förklarar Jonas.
– På lärarfronten märks detta dock just i fråga om bemanningen, då vi har lite svårt att få ihop tillräckligt med vikarier. En trend är att dessa oftare vill rikta sig mot lägre årskurser än högstadiet.
Första terminsveckan noterades 6-7 lärare på sjuklistan. I samspel med de vikarier man ändå knutit till sig framhåller Jonas Fors lärarnas betydelse för en i många avseenden fullt hanterbar inledning på det nya läsåret.
– Lärarna gör ett fantastiskt jobb, och jag skulle säga att vi haft en ganska lugn start på terminen. Lugnt på grund av att inte riktigt lika många individer är i omlopp, men också sett till helheten.

Och det är en förhållandevis omfattande helhet Jonas Fors påtalar. På Bergaskolans högstadium hittar 230 tonåringar studienäring.
Eleverna här har spenderat sina första 6-7 skolår på intilliggande Röda Berga, Vinsboskolan samt Hagge skola.
Jonas Fors bedömer att antal elever på högstadiet i dag befinner sig på rimlig nivå sett till respektive årskull och klassindelning.
– Vi har som oftast 25-26 i varje klass, men hos nuvarande niondeklassare närmar det sig på något håll 30-strecket, vilket får anses vara gränsen för vad som är lämpligt i en klass, reflekterar han.

Skolundervisningen bedrivs i lokaler som Jonas Fors redogör renoverades för cirka 10 år sedan, och därav bedöms som förhållandevis fräscha.
Han konstaterar att det är sämre ställt med faciliteterna på Röda Berga.
– Ja, där är det mer slitet.
– Men däremot finns brister i ventilationen här på högstadiet, den anläggningen skulle kunna vara bättre, påpekar han.

Hur är stämningen och klimatet bland eleverna, vad ser ni för tendenser under senare år och i nuläget?
– Jag tycker att det ser ganska bra ut där. Och eleverna har även uppvisat provresultat som placerar oss snäppet högre än exempelvis Ludvika i den statistiken, upplyser Jonas.

Han beskriver den allmänna atmosfären som befriad från större turbulens och friktion.
– Vi har haft några mindre konflikter, men inga speciella grejer.
– Inga surdegar som legat och jäst, och vi har inga gängbildningar. Peppar, peppar, betonar Bergaskolans rektor Jonas Fors.

Facebook

ANNONS

ANNONS