ANNONS

Det behövs mark som man kan bygga villor på i Borlänge.
Foto: Karin Diffner

Efterlysning av tomter ger resultat

BORLÄNGE. Politikern Jussi Nieminen Jusolas efterlysning av villatomter har gett resultat. – Det trillar in hela tiden och det är väldigt positivt, säger han.

I Borlänge behövs många bostäder av alla slag. Därför uppmanade samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jussi Nieminen Jusola (S) tidigare i våras privata markägare att bidra med tomter.
– Det är enormt många markägare som hört av sig, säger han.
Nämnden har nu ett tiotal ärenden per möte där ledamöterna ska ge ett positivt eller negativt förhandsbesked till dem som har mark som de tror går att bygga på.
– De flesta får ja, men inte alla. Det kan ju stupa på sådant som att det handlar om åkermark eller strandskydd, säger ordföranden.
På senaste nämndmötet gav ledamöterna tummen upp för nya villatomter på Sunnanö och i Fagerbacken. Och det kommer in ansökningar från hela kommunen.
– Sedan avgör markägaren själv vad som görs med tomten. Vissa bygger själva, andra säljer dem på Blocket.


Enligt Jussi Nieminen Jusola har det ökande antalet ansökningar med hans egen efterlysning att göra men också med etableringen av Northvolt.
– Så det är väldigt positivt.
Hur många nya tomter kan det här resultera i?
– Kanske ett 50-tal på ett år.
Hur många behövs?
– Jag önskar att vi hade så många tomter som det antal som efterfrågas, så att man inte skulle behöva söka sig till en annan kommun av den anledningen.
Kommunens arbete med flera stora, nya stadsdelar med mängder av bostäder, till exempel i Barkargärdet, går också framåt, enligt nämndordföranden.
– Där handlar det om villor, blandad bebyggelse och kanske till och med skola och idrottsanläggning, säger Jussi Nieminen Jusola.
– Det är en intensiv period här i Borlänge just nu; en dröm för en politiker.

Fakta/Förhandsbesked
Den som har planer på att bygga något som kräver bygglov kan först söka förhandsbesked.
Förhandsbesked är ett sätt att tidigt få reda på om det man planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den platsen.
Förhandsbesked söks hos kommunens byggnadsnämnd (eller samhällsbyggnadsnämnd som det heter i Borlänge).
Källa: Boverket

Facebook

ANNONS

ANNONS