ANNONS

Den nya cirkulationsplatsen vid OKQ8 öppnar för trafik fredag den 17 juni.
Foto: Privat

Efterlängtad rondell öppnar

LUDVIKA. Fredagen den 17 juni släpptes trafiken åter igen fram i rondellen vid OKQ8 i Ludvika. – Cirkulationsplatsen gör att trafiken kommer att flyta på mycket bättre och är också mer trafiksäker än en fyrvägskorsning, säger Matti Siirtola, projektledare på Trafikverket.

Det var under våren 2021 som arbetet med den fyrbenta rondellen i korsningen Snöåvägen och riksväg 50 påbörjades. Nu är arbetet äntligen klart.
– Många ser bara en massa maskiner, men arbetet har pågått under marken. Vi har gjort ledningsflytter och byggt två gt-portar, säger Matti Siirtola.
De två nya gt-portarna – det vill säga två nya gång- och cykelpassager – planeras vara klara efter semestern, som pågår mellan vecka 29 och 31. En av gång- och cykelvägarna går under Snöåvägen och en går under riksväg 50.
– Det kommer att bli en stor förbättring för alla som går och cyklar. Kanske fler väljer att cykla nu när det blir både säkrare och smidigare.

Matti Siirtola, projektledare på Trafikverket. Foto: Privat

Slutbesiktningen av hela första etappen i genomfart Ludvika sker ungefär i slutet av oktober enligt Matti Siirtola. Den innehåller sträckan mellan Lyviksberget och Mossplan och påbörjades under hösten 2020. Sedan återstår två etapper till varav den andra etappen redan har påbörjats. Bland annat har bussgaraget i korsningen Vasagatan och riksväg 50 rivits. Efter semestern kommer arbetet med etapp två att intensifieras.
– Vi går in i de centrala delarna alldeles strax, efter semestern. Det största arbetet i etapp 2 kommer att bli rondellen vid korsningen Vasagatan och riksväg 50.
Hela genomfarten beräknas bli klar i slutet av 2023.

GenomfartLudvika
Huvuddel 2 – sträckan Mossplan till Kajvägen:
Stängning av plankorsningen över järnvägen vid Hitachi Energy.
Ny cirkulationsplats korsningen Vasagatan/väg 50 (Bussgaraget har rivits för att göra plats åt den nya cirkulationen).
Ny cirkulationsplats korsningen Kajvägen/väg 50.
Vänster svängfält in till Eriksgatan.
Ledningsarbeten och mindre åtgärder på broar.
Huvuddel 3 – ombyggnation utanför resecentrum:
Åtgärder vid resecentrum för att förbättra möjligheterna att resa kollektivt. Bussgaraget har rivits och nya ytor och parkeringsplatser ska anläggas. Dessutom ska nya anslutningar in och ut från resecentrum byggas.

Facebook

ANNONS

ANNONS