Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Tomrummet gapar stort där en gångbro över Lugnetleden totalförstördes då den i höstas blev påkörd av en containerlastbil. Nu jobbar Falu kommun förberedande för bygget av en ny bro under 2024.
Foto: Sonny Jonasson

Efter krocken och raset – nu planeras nya bron

FALUN. I höstas rasade en av Lugnetledens gångbroar efter att ha blivit påkörd av en lastbil. Sedan dess råder ett stort gap mellan de båda sidornas brofästen. Nu pågår Falu kommuns arbete för att få en ny bro på plats under 2024. – Planen är att den ska likna den förra i utseende, säger Nicklas Karlsson som är avdelningschef för trafik och mark vid kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning.

När olyckan var framme den 1 november blev konsekvenserna stora och av det mer ovanligt förekommande slaget.
En containerlastbil körde in i bron, vilket fick till följd att stora delar av brokroppen förstördes och blev hängande förvriden nära körfältens marknivå. Lyckligtvis innebar olyckan inga personskador.
Den svårt sargade bron och dess materialrester sågades ned, samlades ihop och kördes i väg.

Kvar på platsen är sedan dess blott ett tomrum om cirka 40 meter mellan den rasade brons båda utgångspunkter.
Platsen är alltså E16/Lugnetleden i höjd med Halltec Arena och Hästbergs kyrkogård.
Gång- och cykeltrafikanter som regelbundet nyttjar bron har fått välja andra alternativ på båda sidor kring högskolan och Lugnetanläggningarna.

Nicklas Karlsson, chef för trafik och mark vid kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv
Nicklas Karlsson, avdelningschef för trafik och mark vid kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

För Lokalt i redogör nu Nicklas Karlsson, kommunens chef för trafik och mark, för planerna på att skapa en ersättare till den fallna bjässen.
– Vi befinner oss i nuläget i en undersökningsfas där vi tittar på rådande förutsättningar. Framför allt kikar vi på brofundamenten som ju finns kvar på vardera sida.
Han utvecklar:
– Vi vill skapa oss en tydlig bild av vilket skick de är i, vilken kapacitet de har och om de kan fortsätta användas. Det har under en period varit lite besvärligt att göra detta på grund av senare tids ganska utmanande väderomständigheter.

Karlsson klargör att man efter detta ska jobba vidare med ett förfrågningsunderlag.
Det leder i sin tur till en upphandlingsfas som ska resultera i möjlighet att välja entreprenör till broprojektet.

De ekonomiska aspekterna kring såväl broraset som nybygget omges av processer och beräkningar som i dagsläget ej är fullständiga.
– Vi har träffat motpartens försäkringsbolag, och vi är överens om att det här ska hanteras och regleras ekonomiskt på något sätt. Men denna fas är inte helt i mål än.
Han fortsätter:
– Därför måste vi också avvakta innan vi kan landa i en prisbild för kommunen i detta. Men i grova termer, alltså rent uppskattningsvis, tror jag att den totala byggkostnaden bör kunna hamna under tio miljoner kronor.

"Uppskattningsvis tror jag att total byggkostnad bör kunna hamna under tio miljoner kronor", berättar Nicklas Karlsson om skapandet av en ny gångbro på Lugnetleden. Foto: Sonny Jonasson
“Uppskattningsvis bör total byggkostnad kunna hamna under tio miljoner kronor”, berättar Nicklas Karlsson om skapandet av en ny gångbro på Lugnetleden. Foto: Sonny Jonasson

Nicklas kan också bjuda insyn i de estetiska mål som omger den rasade brons efterträdare.
– Ja, vi riktar i det här läget in oss på att skapa en ersättare i samma stil som den förra. Gestaltningsmässigt blir den troligtvis ganska lik den tidigare och de andra broarna som finns längs den aktuella vägsträckningen, berättar han.
Och dagens stora glugg ovan körfälten överbryggs förmodligen inom en tämligen snar framtid.

Karlsson med kollegor spår att den nya bron kan bli en realitet under 2024.
– Ja, det kan jag gå ut med. Det finns i grova drag en ambition att vi ska kunna ha den nya bron på plats under detta år, avslutar Nicklas Karlsson.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,406114" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!