ANNONS

Efter de brister som uppkommit inom individ- och familjeomsorgen i Hedemora kommun väljer kommunen att lämna in tre lex Sarah-anmälningar mot sig själv. Detta meddelade omsorgsnämndens ordförande Owe Ahlinder (C), omsorgsförvaltningens chef Marjo Savelius och kommundirektör Annika Strand på en presskonferens på måndagen.
Foto: Pär Sönnert

Efter bristerna – kommunen anmäler sig själv: “Helt oacceptabelt”

HEDEMORA Efter de brister som uppkommit inom individ- och familjeomsorgen i Hedemora kommun väljer kommunen att lämna in tre lex Sarah-anmälningar mot sig själv.

Sveriges Radios granskande program Kaliber avslöjade i höstas stora brister inom individ- och familjeomsorgen i Hedemora kommun. Under hösten kom även ett utlåtande från Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som granskat barn- och ungdomsenheten.

På måndagen meddelade Hedemora kommun att man gör tre lex Sarah-anmälningar mot sig själv, för de brister som upptäckts. Anmälningarna görs till Ivo.
– Bristerna sträcker sig tillbaka till 2015. det handlar bland annat om familjehem som inte har godkänts, men som har tagit emot barn ändå. Det ska bli spännande att se vad Ivo säger, i och med att vi nu anmäler oss själva, säger Marjo Savelius, nytillträdd chef för omsorgsförvaltningen.
Hon tillträdde i november och har satt sig in i situationen.
– Jag kände till hur situationen såg ut och var även med på mötet med Ivo när de framförde sin allvarliga kritik mot oss. Nu gör vi om och gör rätt, säger Marjo Savelius.

Vad är det allvarligaste i detta, enligt dig?
– Barnperspektivet, att barn har placerats i familjehem som vi inte har utrett. Vi har inte följt lagen i dessa fall och det är helt oacceptabelt, säger Marjo Savelius.

Owe Ahlinder (C) är ordförande i omsorgsnämnden. Enligt honom har nämnden inte fått några rapporter av förvaltningen om bristerna som nu uppdagats.
– I maj i fjol började detta uppdagas, när vi bland annat märkte att man inte drog jämnt inom förvaltningen. Det har varit underskott på rapporter från tjänstemännen i flera år. Vi är oerhört beroende av att förvaltningen fungerar i de formella sakerna. Men samtidigt kan vi som politiker inte sitta på tjänstemännens skrivbord hela tiden och se att de sköter sitt jobb. Det tror jag inte ens att vi får göra, säger han.

Vad tycker du är det allvarligaste med den här situationen?
– Att medborgarna inte har fått den hjälp som de har rätt till och som vi ska erbjuda dem. Nämndens ambition är att vi ska ha en toppfungerande verksamhet för barn och ungdomar i kommunen, säger Owe Ahlinder.

Under en längre tid har det saknats förvaltningschef och förste sekreterare inom omsorgsförvaltningen.
– Men nu får vi in en enhetschef som börjar i mars och som ska se över organisationen. Vi ska även ta in extra resurser inom barn- och ungdomsenheten, men också inom mottagningsfunktionen, för att så snabbt som möjligt komma till rätta med dessa brister, säger Marjo Savelius.
– I vår interna utredning har vi sett dessa brister. Det handlar om saker inom förvaltningen som inte har hanterats på rätt sätt. Vi blev utan chef och förste sekreterare en längre period, med start inför semestern i fjol. De ville inte vara med på skutan längre, säger Owe Ahlinder.

Bristerna som upptäckts:
Enligt lag ska ett barn som placerats i ett familjehem följas upp av socialsekreterare och därefter i myndighetsutskottet var sjätte månad. Så har i åtta fall inte skett. Barnen som inte fått sin placering omprövad har varit i olika former av placeringar olika länge.
IFO ska enligt lag utreda ett tilltänkt familjehem vid placering av barn. Därefter beslutar nämnden att barnet stadigvarande får vårdas i familjehemmet. Så har i elva fall inte skett.
Sedan i juli har ett flertal avvikelserapporteringar inkommit. Dessa hanterades under hösten inte enligt gällande rutiner. En avvikelserapportering är verksamhetens sätt att rapportera när något inte fungerar.
Källa: Hedemora kommun

Detta är lex Sarah:
Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Även risk för missförhållanden måste rapporteras.
Bestämmelserna om lex Sarah finns i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Källa: 1177 Vårdguiden.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 7, 2020.

Facebook

ANNONS

ANNONS