ANNONS

Benny Antonsen, Ola Jonsson och Mikael Abrahamsson har röjt upp vid Noren och är nöjda med resultatet. “Nu finns det utsikt igen och det är bra att synliggöra området”, säger Ola Jonsson som är teamledare på kommunservice.
Foto: Rose-Marie Eriksson

“Det blir allt från mattransporter till röjning” Kommunservice lyfter både ort och utförare

Kommunservice i Norberg röjer och fixar med både stort och smått runtom i kommunen. Att det är uppskattat råder inget tvivel om och verksamheten rosas i många inlägg på Facebook.

Här pågår röjning som är en del av jobbet i kommunservice.
Ola Jonsson visar på ytorna som röjts upp vid Noren.
– Vi sköter allt från mattransporter till röjning och det finns alltid något att göra, säger Ola Jonsson som är en av teamledarna.
Kommunservice är en enhet under arbetsmarknadsenheten och den huvudsakliga uppgiften är att arbetsträna och utveckla individer.
–Vi skapar sysselsättning och det handlar om riktiga uppdrag som gynnar både ort och deltagare. Nu har vi bland annat röjt fram utsikten vid sjön Noren nedanför campingen, säger Ola Jonsson.
Han berättar att Susanne Becker också är teamledare och sedan hjälper Simone Lundh till med att skriva CV, jobbansökningar med mera.

Kommunservice har blandade uppdrag och i samband med pandemin tillverkade man exempelvis visir till kommunens vårdpersonal. Man har fixat grillplats i Klackbergs naturreservat, satt upp fågelholkar och insektshotell, renoverat mulltimmerhyttan vid Nya Lapphyttan med mera.
– Vi satte upp ett 70-tal fågelholkar under våren och vi planerar också att tillverka fler holkar av spillvirke under vintern. Vi har även fått förfrågan om att sälja fågelholkar, säger Ola Jonsson.
Han träffas nedanför campingen i Norberg tillsammans med Mikael Abrahamsson och Benny Antonsen som är igång med röjsåg.
– De har gått Skogsstyrelsens kurs och får röja upp till två meter, säger Ola Jonsson.
Mikael Abrahamsson slår av röjsågen och berättar att han var tveksam till kursen och ville egentligen inte gå den.
–Men nu tycker jag att det här är bland det roligaste jag gjort, säger han.
– Själv har jag suttit på kontor i 30 år så konditionen är inte det bästa, men den tränar jag upp nu, säger Benny Antonsen som tycker det är perfekt att jobba utomhus.
Ola Jonsson konstaterar att de som jobbar på kommunservice behöver inget gymkort.
– Nej, vi tränar medan vi jobbar och att röja är tacksamt eftersom man faktiskt ser resultatet, säger Mikael Abrahamsson.
– Vi har en del uppdrag efter 68:an och här vid Noren har vi röjt upp rejält så nu finns det utsikt igen, säger Ola Jonsson och tillägger att deras jobb är uppskattat.
Han berättar att arbetsdagen alltid inleds med planering och när det ska röjas märker han ut sådant som ska vara kvar.

Vi går en runda och Ola Jonsson visar på ett insektshotell och en fågelholk som de satt upp. På en del ställen har liggande träd, grenar och stammar sparats.
– En del tycker att vi ska ta reda på allt som vi röjt bort. Men det finns ett syfte med att låta det ligga kvar och det gynnar den biologiska mångfalden. Så en del sparar vi med tanke på djur och insekter, säger Ola Jonsson och tillägger att de strävar efter att spara död ved.
Träd som exempelvis sälg och rönn får också vara kvar. Däremot har man dragit upp ris i mängder som ska transporteras bort och Ola Jonsson konstaterar att det är ett tråkigt men nödvändigt jobb.
Ola Jonsson sköter också om mycket vid Nya Lapphyttan, bland annat har den gamla mulltimmerhyttan renoverats efter gamla metoder.
– Nu håller jag på att mura om spisen i bostadshuset och det finns alltid något att göra.
Kommunservice har också alla mattransporter till bland annat skolor och hemtjänst. Sommartid sköter man upp gräsklippningen vid Noren liksom skötsel av alla besöksmål i kommunen.
– I somras hade vi uppdrag från Länsstyrelsen att inventera all mark med invasiva växter. Det handlar främst om jättebalsamin och björnloka, säger Ola Jonsson och fortsätter:
– Som mest har vi varit 27 personer i verksamheten och vi jobbar även med integration. Det finns jobb för alla och vi ser till att mixa arbetslagen så att de dels passar för uppdragen men även med varandra.

Arbetsmarknadsinsatser
Kommunservice främsta uppgift är att utveckla individen och ge arbetsträning och praktik. Under praktiken finns också möjlighet att få stöd för att söka arbete eller utbildning på arbetstid. Kommunservice genomför uppdraget genom service till Norbergs kommun och dess invånare.
Kommunen samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan när det gäller arbetsmarknadsinsatser för kommuninvånare som står långt från arbetsmarknaden.

Facebook

ANNONS

ANNONS