ANNONS

Här är några som gärna vill se fler vuxna ute på kvällar och nätter. Från vänster: Alexandra Magnusson, Sofie Österberg, Cecilia Lindblad, Veronica Lindgren, Mikael Johnsson, Lotta Lundqvist och Duro Pavlic.
Foto: Karin Diffner

De vill se fler vuxna på stan

LUDVIKA z Fler vuxna behöver röra sig ute på stan på helgerna. Det tycker flera olika aktörer i Ludvika som nu går samman för att öka engagemanget. – Vi vill att tröskeln ska bli lägre för att komma ut, säger centrumutvecklaren Veronica Lindgren.

Unika Ludvika är sammankallande i det sällskap som nu träffas för att försöka ta ett omtag på nattvandringen i Ludvika. De andra deltagarna representerar organisationen Stay Safe, kommunen och Facebookgruppen Föräldrar på stan.
De har sett att problemen med droger och en växande tystnadskultur bland ungdomarna ökat samtidigt som allt färre vuxna rör sig ute på kvällarna.
– När vi började nattvandra 2016 kom det så många att vi kunde skicka hem en del, men nu är vi bara tre kvar, säger Duro Pavlic i Stay Safe.

Cecilia Lindblad och Sofie Österberg som representerar Föräldrar på stan har samma erfarenhet.
– Vi är 200 medlemmar i gruppen, men bara några stycken som nattvandrar, säger Sofie.
Orsaken till det kan vara att föräldrarna är osäkra på vad som krävs av dem.
– Men det finns inga krav när man går ut. Det viktigaste är att det finns vuxna medmänniskor där, så att ungdomarna vet att det är någon där om något skulle hända, säger Cecilia.
– Och det handlar inte om att låsa upp sig varje helg utan det kan handla om några gånger på ett år.

En som vet hur mycket det betyder att vuxna rör sig bland ungdomar är fältfritidsassistenten Mikael Johansson.
– Det ger en trygghet för ungdomarna att få lära känna fler vuxna. Dessutom kan det som förälder vara bra att få bolla med andra vuxna, säger han.
Att nattvandra är också något som kan vara givande för de vuxna, säger de som gjort det.
– Ja, det ger otroligt mycket energi att få ett så positivt bemötande från ungdomarna. Det märks att de tycker om att vi är där, säger Sofie.
– Det är därför vi aldrig går hem, fortsätter Cecilia med ett skratt.
Nu har nattvandrarna fått tillgång till kyrkans lokal Kyrkbullen mitt i centrum som varje löningsfredag i månaden ska vara bemannad. Den 10 december klockan 18.00-01.00 börjar man med öppet hus för att alla intresserade ska kunna få veta lite mer om hur det går till.
– Sedan hoppas vi på att vi kan bygga upp engagemanget under våren så att vi får en bra bas av vuxna som turas om att vistas ute när det börjar bli varmare och fler ungdomar rör sig ute på kvällarna, säger Veronica Lindgren.

Facebook

ANNONS

ANNONS