ANNONS

Dalregementet växer och flyttar nu också in i lokaler i det gamla sanatoriet på Högbo. Nästa höst inleds i Falun utbildning av soldater till fristående skyttebataljoner.
Foto: Sonny Jonasson

Dalregementet hyr in sig i gamla sanatoriet på Högbo

FALUN. Etableringen av ett nytt regemente i Falun har påbörjats. Dalregementet I 13 ska utbilda soldater till fristående skyttebataljoner. Startskottet tilldrar sig hösten 2022. – Varje steg vi tar i Falun är ett viktigt steg i en större militär tillväxt som successivt kommer pågå under hela 2020-talet, säger överste Ronny Modigs som är chef för Dalregementet.

I ett pressmeddelande från Försvarsmakten klargörs nu att Dalregementet hyr in sig i lokaler på Högbo som tidigare inhyst bland annat det gamla sanatoriet.
– Genom att hyra tillfälliga lokaler kan man snabbt komma i gång med värnpliktsutbildningen och skapa grunden för ett starkare försvar, säger regementschefen Ronny Modigs.

Inriktningen är att bygga ett nytt regementsområde i anslutning till övningsområdet vid Myran.
Detta område kan tidigast vara färdigt att använda för militär verksamhet år 2028, vilket tidigare rapporterats om här.

En arbetsgrupp bestående av representanter från Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Falu kommun skapar förslag för den exakta placeringen av regementet.
Riksdag och regering har beslutat att värnpliktsutbildning ska påbörjas i Falun redan år 2022 och för att kunna göra det måste tillfälliga lokaler hyras in.
Fortifikationsverket har därför slutit avtal med Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) om att hyra det gamla sanatoriet i Högbo för Försvarsmaktens verksamhet.

Dalregementet hyr nu in sig i det gamla sanatoriet på Högbo. Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Fortifikationsverket, i samarbete med SBB, ansvarar för att lokalerna i Högbo blir ändamålsenligt anpassade för att bedriva soldatutbildning.
Lokalerna ska nyttjas som logement, utbildningslokaler, kontorslokaler, kök och matsal.

Från och med augusti 2022 kommer cirka 150 värnpliktiga att bo i logementen.
Ett 40-tal anställda på Dalregementet kommer att ha Högbo som arbetsplats.
Skjutfältet och övningsfältet kommer precis som i dag att användas för vapenutbildning och annan militär träning.
Dalregementet hyr också fortsatt tillfälliga lokaler via Fortifikationsverket i det gamla regementsområdet, vilka också ägs och förvaltas av SBB.

Förhyrningen av Högbo innebär att viss trafik med byggentreprenörer kommer att ske via Högbovägen/Utsiktsvägen med start i början av 2022.

Vilka konsekvenser Försvarsmaktens verksamhet i övrigt kommer få för boende i området är svårt att säga, då planering fortfarande pågår, meddelar man i torsdagens kommuniké.

Facebook

ANNONS

ANNONS