Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
“Det är viktigt att lyfta det här. Vad ska vi göra för att gå framåt, och hur ska vi göra det? Upplever att vi i länet är långt framme i att resonera och planera, men nu måste vi även gå från ord till handling”, säger Sparbanksstiftelsen Dalarnas ordförande Kjell Grundström
Foto: Sonny Jonasson

Dalarnas framtid i fokus på kunskapstung branschdag

FALUN. Daladagen är ett återkommande evenemang i regi av Sparbanksstiftelsen Dalarna. Årets upplaga sätter fokus på framtid, företagsamhet och satsningar i länet. En lång rad aktörer med gediget renommé i sammanhanget ger via nu genomförda temadag sin syn på detta. – Vi vill ta ett samlande grepp för att främja utvecklingen i Dalarna, säger stiftelsens ordförande Kjell Grundström.

Frågeställningarna är flera och förankrade i Dalarnas framtid kopplat till mängder av branscher.
Arrangemanget lystrar i år till temat “De nya beslutsfattarna och det nya Dalarna”.
Den omfattande agendan zoomar in på kompetensförsörjning, länets attraktion, bostadsbyggnation, utbildningar och mycket annat.

Kjell Grundström, ordförande för arrangerande Sparbanksstiftelsen Dalarna, upplyser om tankegodset inför det hela.
– Vi vill uppmärksamma att vi har flera stora företag som nu satsar här i länet. Detta skapar massor av möjligheter, men ställer också krav.
Han utvecklar:
– För att säkra bra förutsättningar för framtiden behöver det finnas fokus på utbildningar, byggandet av bostäder, attrahera folk att flytta hit och att jobba här. Det finns ett positivt tryck kring Dalarna och vi vill bidra till att det kan förvaltas på ett bra sätt. En temadag som den här rör så att säga om i grytan på ett uppmuntrande vis.

Magasinet utgör för detta branschtunga tillfälle ett forum modell större. Dagen till ära i form av scen- och publiklandskap i ett studioliknande upplägg.
Namnkunniga företagsprofiler placerar här via koncisa framföranden tyngdpunkt på bland annat industri, besöksnäring, näringsliv och det offentliga.
– Det här är vårt sätt att samla ihop kunskapen och sporra utveckling både nu och framöver, säger Kjell Grundström.
– Det är viktigt att lyfta det här. Vad ska vi göra för att gå framåt, och hur ska vi göra det? Upplever att vi i länet är långt framme i att resonera och planera, men nu måste vi även gå från ord till handling, fortsätter han i inspirerat tonfall.

Han framhåller att industrin skapar tillväxt i länet och genererar stora skatteintäkter.
Han konstaterar även Dalarnas framskjutna position inom turism och besöksnäring.
Och potentialen i att förena dessas styrkor.
– Ja, i stället för eventuell konkurrens om resurser kan man titta på hur de kan komplettera varandra. Vi kanske kan ha både världens bästa industri och världens bästa besöksnäring, formulerar han några ingångsvärden i Daladagens tematiska hållning.

Årets upplaga av Daladagen avlöpte på Magasinet i Falun, och i ett fysiskt upplägg liknande en tv-studio. Under dagen investerades tid och kraft i frågor gällande Dalarnas framtid och utvecklingspotential. Foto: Sonny Jonasson

Grundström och maskineriet bakom evenemanget ställer i sammanhanget upp vissa konkreta och aktuella spörsmål:
▪ Hur säkras rekrytering av minst 2 500 personer till den traditionella industrin, samtidigt som besöksnäring och det offentliga jagar medarbetare?
▪ Hur får man byggbolag och fastighetsutvecklare att satsa i regionen?
▪ Var ska alla bo – och hur attraheras människor att flytta hit?
▪ Klarar Dalarna av att ställa om, och vilka beslut behöver tas?

Kjell understryker att de stora frågorna angrips utan politisk färg.
Basen betonas vara förtöjd i en ambition att ur ett oberoende perspektiv skapa en plattform för konstruktiva beslut i Dalarnas favör.
– Vi vill att samhället och Dalarna utvecklas positivt i de här frågorna, och Daladagen främjar arbetet kring detta. Det här är som sagt något som måste ske nu, poängterar han vikten av handlingskraft.
Grundström upplyser även att den i flera bemärkelser kompetensriktade dagen livesändes via Youtube.
Det fysiska upplägget liknar alltså motsvarande variant i en större tv-studio, med scen- och läktarformationer för framföranden och åhörare. Därtill storbildsskärmar för videobaserade talarprestationer.
– Det ger bra tempo och dynamik genom att köra det lite som en studiosändning, säger han.

Och sammanfattar årets uppsättning av Daladagen som ett starkt forum för fokus på länets framtid.
– Får säga att jag är väldigt nöjd, och responsen i efterhand är mycket värmande. Kanske en av de bästa upplagorna hittills av Daladagen, säger en uppåt Kjell Grundström.
– Det var överlag ett väldigt bra flyt och gott om diskussioner i väsentliga frågor. Nu ska vi utvärdera och se om det här går att göra ännu bättre. Studioupplägget visade sig vara väldigt väl fungerande och ger bra action.

Han summerar nära ett ämne som poängteras ha stor betydelse för länets resa framåt.
– Det känns bra att industrifrågan hamnade i fokus och tog stor plats. Den skapade bra diskussioner och det är viktigt att industrin kan utvecklas på ett positivt sätt i och för Dalarna.
– Tycker att man märker av en vilja att agera direkt. Det kan ske exempelvis via projekt inom utbildning, infrastruktur och andra områden. Nu måste vi komma i gång med konkreta insatser, avslutar en entusiastisk Kjell Grundström.

Talare och debattörer på Daladagen 2022
▪ Peter Carlsson (grundare av Northvolt)
▪ Angelica Ekholm (vd Dalarna Science Park)
▪ Sofia Jarl (regionråd)
▪ Peter Majanen (CEO Quattroporte)
▪ Madeleine Norum (Placebrander AB)
▪ Per Lyrvall (General Counsel och Country Manager Sweden)
▪ Daniel Färm (Aktuellt i politiken)
▪ Sara Wimmercranz (grundare av Backing Minds)
▪ Mia Eriksson (platschef SSAB)
▪ Per Wolf (entreprenör)
▪ Gabriel Ehrling Perers (vd Idealistas AB)
▪ Alexandra Bennström (segmentansvarig Företag Gävleborg Dalarna)
▪ Jenny Gotthardsson (General Manager Boliden)
▪ Ola Serneke (vd Serneke Invest)
▪ Olof Manner (seniorrådgivare Swedbank)
▪ Anna Rosengren (vd Almi GävleDala)
▪ Tobias Hansson (vd Hitachi Sverige)
▪ Simon Strömqvist (verksamhetschef Byggdialog)
▪ Rodin Genoff (Managing Director på Rodin Genoff & Associates)

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,253421" yot yod ap]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!