ANNONS

Ungdomar födda 2003-2005 ges i år möjlighet att sommarjobba inom Smedjebackens kommunkoncerns verksamheter samt ideella föreningar.
Foto: Dreamstime

Dags att börja tänka på sommaren

I år är det Smedjebackens folkbokförda ungdomar födda år 2003-2005 som ges möjlighet att sommarjobba inom kommunkoncernens verksamheter och ideella föreningar.

Just nu kan verksamheter/föreningar som önskar att ta emot ungdomar anmäla sig. Rekryteringsannons för ungdomar öppnas preliminärt i mitten av februari på hemsidan.

Verksamheter kan registrera arbetstillfällen till och med den 7 februari.
Verksamhet inom kommunkoncernen eller ideell förening i Smedjebackens kommun som vill ta emot feriearbetare sommaren 2021 kan läsa mer och registrera sina arbetstillfällen på kommunens hemsida.
Sommaren delas in i fyra perioder och varje ungdom får arbeta max en period.
Varje ungdom arbetar totalt 60 timmar fördelat på två veckor. Arbetstiden är dagtid sex timmar/dag.
Feriearbete får inte ersätta ordinarie arbete/personal.
Smedjebackens kommun står för lönekostnader och arbetsgivaravgifter. Övriga kostnader står den egna verksamheten/bolaget/föreningen för.
Lönen är avtalsenlig – för timlöner.
Det är ett krav att befintliga lagar och regler följs, exempelvis att minderåriga tilldelas en erfaren handledare och får en introduktion på arbetsplatsen.

Facebook

ANNONS

ANNONS