“Målsättningen är att öppna Tallenbutiken i midsommarveckan. En förutsättning är att byggnationen flyter på enligt lagd plan”, säger Systembolagets Annika Rohdin.
Foto: Sonny Jonasson

Då öppnar Systembolagets nya butik i Falun

FALUN. Systembolagets nya butik etableras på Tallenområdet och ska ta plats i samma huskropp som City Gross. Totalt beräknas butiken sysselsätta 15–20 medarbetare. Områdeschefen Annika Rohdin berättar mer om projektet samt när man hoppas kunna slå upp portarna. – Målsättningen är att öppna Tallenbutiken i midsommarveckan.

Rohdin tillägger att detta är mot förutsättning att byggnationen av den nya butiken flyter på enligt plan.
– Och om bygget skulle försenas, då öppnar vi lite senare. Men målet är som sagt i juni, säger hon.

City Gross genomför nu en ombyggnation modell större, vilket bland annat genererar påtagliga förändringar av interiören.
Butikschefen Peter Johansson har för tidningen tidigare berättat att man beräknar detta projekt vara till 90 procent färdigställt kring juletid.
När dessa av livsmedelsbutikens förehavanden når färdig figur står Systembolaget redo att på allvar börja uppföra sin nya försäljningsplats på Falumark.

Rohdin utvecklar gällande tid och plats:
– Butiken kommer att inrymmas i nuvarande City Gross-lokalerna, de bygger om sina lokaler just nu.
– Och byggnationen för vår del kommer att starta fullt ut när de har installerat sig i sin nya lokal.

Annika Rohdin, områdeschef Falun, Systembolaget. Foto: Pressbild

Det statliga företagets etablering på handelsområdet Tallen sker mot bakgrund av Faluns storlek i fråga om invånarantal.
Att en ny butik nu tar plats är därtill resultatet av en långtgående planeringsfas med Falun i fokus.
Denna påvisar behovet av en butik utöver den i Falangallerian.
– Systembolaget har ett uppdrag att finnas tillgängliga i samtliga Sveriges kommuner. Och hur vi ska vara etablerade styrs av den befolkningsmängd som finns i kommunen, förklarar Annika Rohdin.

Och fortsätter:
– Beslut om etableringar fattas av styrelsen i Systembolaget. I detta fall har vi under några års tid utvärderat ett antal lokaler för att möta det kundbehov som finns i Falu kommun.

Systembolaget har som ovan nämnts målsättningen att öppna den nya butiken under kommande sommars midsommarvecka. När man trycker på startknappen för ruljangs nummer två i residensstaden kan det också innebära behov av fler medarbetare.

“Butiken kommer att inrymmas i nuvarande City Gross-lokalerna, de bygger om just nu. Byggnationen för vår del startar fullt ut när de installerat sig i sin nya lokal”, säger Annika Rohdin. Foto: Sonny Jonasson

Systembolagets områdeschef tar ett brett grepp om rekryteringsfrågan såväl lokalt som regionalt:
– Ja, vi har under hösten sett över vilka kompetenser vi har i våra egna led som både kan och vill flytta till en ny butik.
– Utifrån det bygger vi våra personalgrupper, inte bara på Tallen. Utan även på kringliggande butiker och det kommer att vara behov av rekrytering på flera butiker till våren. Just på Tallen ser vi initialt att vi har behov av en personalstyrka på 15-20 personer, avslutar Rohdin.

Facebook

Populärt på webben