ANNONS

Region Dalarna upplever tungt tryck under covidpandemin. Smittskyddsläkaren Anders Lindblom konstaterar kapaciteten som hårt ansträngd. Som positiv nyans i nuläget framhåller han dalfolkets fina siffror i fråga om vaccinationsvilja.
Foto: Sonny Jonasson

Covidvårdens stora resurskrav – god vaccinationstäckning positiv ljusglimt

FALUN/DALARNA. Vården i Dalarna är pressad. På Falu lasarett krävs resurser motsvarande 3,5 avdelningar för covidvården. Addera till detta fortsatt tung beläggning på IVA. – Så är det, och annan verksamhet får stå tillbaka, konstaterar smittskyddsläkaren Anders Lindblom som dock berömmer dalfolkets vaccinationsvilja.

Som ständigt involverad i Region Dalarnas pågående tillika mycket tuffa batalj mot covid-19 hyser Lindblom veritabel vetskap om nuläget i länet.
Och det är ett läge allt annat än önskvärt.
– De senaste veckorna har vi kontinuerligt haft mellan 59 och 70 patienter som behandlas på sjukhus för covidinfektion, informerar han.
Och tillägger i samma för vårdresurser lika högaktuella som allvarligt inramade analys:
– Därtill vårdas också under samma tidsperiod covidpatienter på intensivvårdsavdelning. Sista veckorna har dessa siffror pendlat mellan 10 och 17 i antal.

Anders Lindblom åskådliggör det hela på ett väldigt tydligt och däri också alarmerande realistiskt vis konsekvenserna av den ansatta situationen.
– Covidvården tar enorma resurser i anspråk, fastslår han på ett kapacitetsmässigt plan.
Och utvecklar:
– Just nu krävs kapacitet motsvarande cirka 3,5 sjukhusavdelningar för vården av covidsjuka. Plus IVA. Då får delar av den andra verksamheten stå tillbaka, konstaterar han krasst med antydan av en suck.
Anders sammanfattar nu rådande scenario i termer som bekräftar en extremt hög belastning på vården inom Region Dalarna.
– Att under lång tid ha cirka 60 eller fler personer i en infektionssjukdom utgör stora utmaningar för ett sjukhus som exempelvis Falu lasarett.
– Därav är det ideligen en kamp för att hålla ihop allt och göra det mesta av resurserna, redogör han.

Under ett par veckor minskade antal smittade i länet med cirka 100 fall per vecka.
Anders anser det dock för tidigt att tala om ett trendbrott.
– Nej, det är som sagt för tidigt att dra sådana slutsatser. Det handlar kanske snarare om att vi är på ett slags platå. Det kan lika gärna svänga tillbaka med återigen ökat antal fall.
Smittskyddsläkaren upplyser att Dalarna alltjämt har mycket stor smittspridning, och att vägen framåt stavas vaccination.
Rörande dessa har han i dagsläget mycket gott att säga om både invånarnas inställning och vaccinets konkreta resultat.
– Vaccineringen fortgår på ett bra sätt, men det är väldigt viktigt att allmänheten fortsätter visa ansvar och försiktighet i fråga om avstånd, handhygien och att följa rekommendationer, understryker han.

Och påvisar vaccinationernas nu landade volymer i kroppar tillhörande dalfolket:
– I de målgrupper som hittills är färdigvaccinerade har vi en täckning på hela 95-96 procent av individerna.
– Sett till Dalarna som helhet har vi otroligt bra vaccinationstäckning, framhåller Anders Lindblom.
Detta betraktas av Lindblom som faktum av för länet tydligast positiva karaktär.
– Ja, just det här att så många väljer att vaccinera sig är väldigt positivt.
– Också i andra målgrupper, som 65-69 år, har vi höga siffror som i dag visar 88 procent vaccinerade.

I Dalarna är snart hälften av befolkningen vaccinerad med dos 1.
Smittskyddsläkare Lindblom framhåller även vaccinernas själva verkningsgrad som mycket god.
– De har så bra effekt som man hoppades att de skulle ha, vilket också bevisas i ett land som Israel där man kommit väldigt långt i vaccinationsprocessen.
Han betonar värdet i att också fortsättningsvis uppbåda hög vaccinationstäckning i länet.
– Det är den bästa väg framåt vi har. Vaccinering innebär att man, förutom enstaka fall, inte blir sjuk i covid-19 samt att smittan minskar.

Facebook

ANNONS

ANNONS