ANNONS

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare vid Region Dalarna.
Foto: Sonny Jonasson

Covidtest för barn ånyo högaktuellt

DALARNA Barn från 10 år och uppåt i Dalarna som har symtom som kan tyda på covid-19 bör i samma omfattning som vuxna ta PCR-prov för att se om de har en pågående covid-19-infektio n.

– Vi ser en fortsatt smittspridning i samhället och att provta barn med PCR-prov är ett led i att stoppa smittspridningen, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare vid Region Dalarna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu provtagning med PCR-prov för barn från förskoleålder och uppåt vid symtom som kan tyda på covid-19, i samma omfattning som för vuxna. I linje med detta rekommenderar Smittskydd Dalarna i ett första steg att barn från 10 års ålder och uppåt i länet ska provtas vid symtom som kan tyda på covid-19.
– Att provta barn med symtom gör att man minskar risken för att de ska sprida smittan vidare till äldre och riskgrupper, samtidigt som de inte behöver stanna hemma mer än nödvändigt om de inte bär på smittan, säger Helena Ernlund.

Region Dalarna har kapacitet för runt 5 300 PCR-prover i veckan.
– Vi såg en hel del luftvägsinfektioner tidigare i höstas och trycket på provtagningstider var då väldigt stort, nu har trycket blivit mindre och det finns utrymme för att även låta barn provta sig för pågående covid-19-infektion, säger Helena Ernlund.
Region Dalarna informerar vidare att PCR-provet tas med en provtagningspinne i näsan och svalget.
– Det kan kännas lite obehagligt, men testet går fort och det är ett viktigt test att ta om man har symtom som skulle kunna bero på covid-19, det gäller även lindriga symtom.
– Allra viktigast är att man stannar hemma vid minsta symtom för att inte riskera att sprida smittan vidare, betonar Helena Ernlund.

PCR-provet framhålls vara avgiftsfritt och barn bokas in för PCR-provtagning i appen “Min Vård Dalarna”, på samma sätt som för vuxna, på valfritt provtagningsställe i länet. Här upplyser Region Dalarna också att mer information om bokning och provsvar finns på 1177.se.
Den som ska provtas ska ha haft symtom i minst 24 timmar innan provtagning.
Symtom för covid-19 innefattar:

 • Hosta
 • Feber
 • Bortfall av lukt och smak
 • Snuva
 • Nästäppa
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Diarré
 • Värk i muskler och leder

  Regionen betonar även att barn som får ett positivt provsvar ska, precis som vuxna, stanna hemma tills barnet har varit allmänt bättre i två dagar och totalt i minst en vecka efter första symtom.
  Vid negativt provsvar kan barnet gå tillbaka till skola och aktiviteter när allmäntillståndet förbättrats och barnet orkar.
  Barn från förskoleålder och till och med 14 år som har symtom men som inte provtagits med PCR-prov ska stanna hemma tills barnet varit symptomfri i 48 timmar. Om endast lindriga symptom kvarstår efter en vecka, kan barnet då kunna återgå till förskola alternativt skola.

Man inflikar också att detta är Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Dalarnas rekommendationer, men att varje förskola/skola kan ha egna regler.
För barn från 15 år och uppåt som har symtom men som inte har provtagits med PCR-prov gäller samma sak som för vuxna. Således att stanna hemma tills allmäntillståndet varit förbättrat i två dygn och i totalt minst en vecka sedan första symtom.
– Jag vill påminna om att det jätteviktigt att stanna hemma från skola eller jobb vid minsta symtom.
– Och fortsätta hålla avstånd och tvätta händerna för att få stopp på smittspridningen, säger Helena Ernlund.

Facebook

ANNONS

ANNONS