ANNONS

Campus kan flyttas till centrala Borlänge

BORLÄNGE. I höst kommer högskolestyrelsen att ta ställning var Campus Borlänge ska byggas, i befintliga lokaler eller flyttas till Liljanhuset i centrala Borlänge.

Fem förslag har det funnits men nu återstår bara två förslag planerna för Campus Borlänge – Högskolan Dalarna
Om- och tillbyggnad av nuvarande campus
Om- och tillbyggnad av Liljanhuset i centrum
– Beslutet grundar sig på genomförda analyser och dialoger mellan högskolans arbetsgrupp, fastighetsägare och Borlänge kommun, men framför allt på studenternas och personalens synpunkter och behov. Deras argument väger tungt i ambitionen att skapa ett attraktivt campus för framtiden, säger Ulf Rydén, förvaltningschef på Högskolan Dalarna.

Beslutet tas i början av hösten.
– Det är ett omfattande utredningsarbete vi har framför oss där många aspekter ska vägas in. Det känns bra att styrelsen är lyhörda och noggranna i denna viktiga process, och att vi tillsammans med kommunen, Diös och Hushagen har en gemensam strävan att skapa förutsättningar för ett attraktivt och ändamålsenligt campus i Borlänge, säger Ulf Rydén.
Kostnaderna ska nu utredas närmare.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 11 2019

Facebook

ANNONS

ANNONS