ANNONS

Foto: Dreamstime

Byhotell ska ge Dalarna fler gästnätter

Nästa år startar projektet Byhotell. Mindre orter får då möjlighet att samordna boendemöjligheter, aktiviteter och service på olika platser.

Projektet startar för att på så sätt utveckla besöksnäringen samt stärka den lokala ekonomin. Nu har projektet beviljats två miljoner kronor från Europeiska regionalfonden.
Idag saknas det möjlighet till övernattning på många orter i Dalarna. Det finns också ett behov av att hitta nya organisationslösningar för de tomma bäddar som faktiskt finns, men som inte nyttjas då det saknas lösningar för bokning, logistik och service.

Projektets syfte är att utveckla en för Sverige ny kooperativ affärsmodell för företag inom, eller med direkt koppling till besöksnäringen, baserat på konceptet Albergo Diffuso – byhotell. Byhotell avser ett utspritt boende i en mindre ort eller bygd, där det finns förutsättningar att utveckla besöksnäringen men där tillräcklig boendekapacitet saknas.
– Konceptet Albergo Diffuso är framtaget och etablerat i Italien och är en bra lösning för att kunna skapa boende och knyta ihop aktiviteter och service i små orter eller bygder utan att det krävs omfattande investeringar, säger Maria Stenis på Coompanion Dalarna.
– Vi ser fram emot att få genomföra projektet tillsammans med Visit Dalarna, kommunerna och de lokala företagarna i bygderna säger Bengt Sundgren på Coompanion Dalarna.

Idén bygger på en organisation med gemensam reception, bokning, aktiviteter och servicefunktioner för spridda bäddar. Intresset från kommunerna är stort och projektet ska starta med fem piloter i Dala-Floda, Siljansnäs, Vikarbyn, Venjan och Rörbäcksnäs.
– Med detta projekt hoppas vi kunna uppnå win-win-win, för besökare, för entreprenörer men även för kringtjänster som är jätteviktiga för tillväxten i glesbygden. Vi kommer kunna nyttja resurser som redan finns samtidigt som man öppnar upp för socialt entreprenörskap och för livsstilsföretagare, säger Birgitta Sacrédeus, ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Projektet kommer att drivas av Coompanion Dalarna i samverkan med Visit Dalarna mellan 2021-2023. Region Dalarna medfinansierar projektet med 1,6 miljoner kronor.

Facebook

ANNONS

ANNONS