ANNONS

Masmästaren är vinnare av kommunens markanvisningstävling och ska bygga hyresrätter vid nya Vasaparken. Bilden visar en vision av hur det hela kan ta sig ut i färdigt format.
Foto: Illustration: Mondo arkitekter

Bygger nya hyresrätter i Falun: “Nu blir Vasaparken komplett”

FALUN. Nu står det klart att det blir Masmästaren som får bygga hyresrätter i nya Vasaparken. Detta eter att kommunen genomfört en markanvisningstävling. – Vi ser fram emot att bygga nya hyresrätter och ska göra allt för att Falu kommun ska känna att rätt part valts för projektet, säger Mats Sonehag som är vd för Masmästaren.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 23 augusti att godkänna miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till markanvisningsavtal med Masmästaren som vinnare av markanvisningstävlingen.
Det segrande bidraget är utformat och gestaltat av arkitektbyrån Mondo arkitekter Dalarna AB.
Bostadsaktören är av förklarliga skäl uppåt efter beskedet.
– Masmästaren är stolta över att ha valts ut att genomföra byggnation på en av Faluns mest attraktiva platser nu när staden växer, betonar vd:n Mats Sonehag.

Nämnda tävling utlystes av kommunen i november 2020, och som eftertraktat förstapris i sammanhanget utgörs den av Masmästaren nu säkrade byggrätten.
Som tilldrar sig ett fyratusen kvadratmeter omfattande område vid Vasaparken i centrala Falun.
Kommunen upplyser i en kommuniké att tävlingsanvisningarna stipulerade följande vision och önskad kravspecifikation:
▪ Bebyggelsen ska ha modern arkitektur
▪ Beakta träbyggnadsstrategin och stadens kulturhistoria
▪ Uppmuntra Faluborna att använda hela Vasaparken

Tävlingen innefattade två steg, varav det första innebar översyn av tävlingsbidragens övergripande idé.
Av ett tiotal inkomna förslag sållades agnarna från vetet och de mest lovande gick sedan vidare till nästa steg, som utgjordes av granskning i närmare detalj.
Anna Tosteby, miljö- och samhällsbyggnadschef vid Falu kommun, sammanfattar:
– Efter en grundlig process känns det såklart bra att vi landat i ett vinnande bidrag att bygga centrumnära bostäder i Vasaparken. Det var flera mycket bra bidrag.
Vinnaren får alltså rätt att ensamt förhandla med kommunen om att köpa och bygga enligt sitt förslag på fastigheten.

Också från politiskt håll noteras positiva tongångar.
– Nu blir nya Vasaparken komplett med ett viktigt tillskott av nya bostäder med en modern och gedigen utformning, som bidrar med liv och rörelse i området och som berikar stadskärnan, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).
– Falun behöver fler bostäder i centrala lägen för att kunna fortsätta växa.
Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige i september, och först då blir tävlingsbidraget offentligt, meddelar Falu kommun.

Facebook

ANNONS

ANNONS