ANNONS

Smittspridningen av covid-19 eskalerar oroväckande. “Vi har ökat provtagningskapaciteten, vilket innebär att det nu också är lördagsöppet för självtester i Falun, Borlänge och Mora”, upplyser Region Dalarnas smittskyddsläkare.
Foto: Sonny Jonasson

Brittiska virusmutationen sprids som en löpeld

DALARNA. Antalet personer med konstaterad covid-19 ökar i snabb takt i länet. Region Dalarnas smittskyddsläkare ger nu breddad inblick i rådande situation. Och uppmanar till fortsatt försiktighet och framhåller vikten av vaccinering. – Tyvärr får vi inte den mängd vaccin vi önskar, men jag vill betona vikten av att vaccinera sig samt att även Astra Zenecas vaccin är ok för personer 65 år och äldre, säger biträdande smittskyddsläkaren Helena Ernlund.

Smittan och konstaterade fall av covid-19 fortsätter alltjämt att tillta i länet.
Smittskydd Dalarna och regionens kommunikationsdivision har skapat en filmsnutt där Helena Ernlund konstaterar ovan nämnda tråkiga faktum.
Och med all önskvärd tydlighet understryker den på alla plan fortfarande högaktuella hälsoanmaningen: håll avstånd, tvätta och sprita händerna ofta, stanna hemma vid minsta symtom och provta dig.
Man konstaterar också att “det vi alla hoppades undvika har hänt”.
Dalarna och Sverige befinner sig nu i en tredje pandemivåg.
– Ja, så är det. Smittoläget tilltar i länet, precis som i större delen av landet, upplyser Helena.
– Ibland mindre, ibland större steg i ökningen. Men smittan eskalerar, fortsätter hon.

Den olustiga trenden visar sig också i antalet patienter på regionens intensivvårdsavdelningar i Falun och Mora.
Som i skrivande stund är 14 respektive 2, efter att tidigare i vintras antagit betydligt lägre nummer. Därtill får i skrivande stund 6 covidpatienter från Dalarna IVA-vård på andra platser i landet.
Ernlund nämner att faktorer som exempelvis sportlovet självklart kan ha haft en viss inverkan. Därtill att människors beteende i fråga om handhygien och distansering ständigt påverkar.
Till grund för det nu ytterst allvarliga läget och att betrakta som största bovarna i dramat hittas den stora spridningen av virusmutationerna.
Närmare bestämt den sydafrikanska – där vaccinet enligt Region Dalarna inte verkar hjälpa mot allvarlig covid-19.
Samt inte minst den brittiska, mycket smittsamma, varianten.
– Den har ju nästan ersatt den tidigare virusvarianten, och den är som sagt betydligt smittsammare, informerar Helena.

När Annonsbladet får en lägesöversyn av biträdande smittskyddsläkaren har Region Dalarna klivit upp i omfattning gällande covidvården till följd av ökat antal svårt sjuka.
I en helhet med alarmerande förtecken finns också ljusglimtar och motvärn som ger önskad effekt
– Det är väldigt positivt att vi vaccinerat de flesta i särskilt boende för äldre. Här ser vi ett jättetydligt mönster att inga utbrott sker på samma sätt som tidigare, och att de få som blir sjuka blir mycket lindrigare drabbade.
En åldersgrupp där vårdande viljor nu noterar en ökning av covid-19 är enligt Ernlund de “lite yngre äldre”, som i siffror har mellan 65 och 80 år på livets CV.
Hon utvecklar i aspekter som berör en brännpunkt som ger upphov till tvära kast mellan beskeden och svårigheterna att hantera logistiken det medför.
– Vaccinationerna är något mycket positivt, även om vi inte får tillräckliga mängder för att hålla det tempo vi önskar.

Den tidigare omdiskuterade effektfrågan för Astra Zenecas vaccin förklaras av Helena handla om att tillräckligt stor målgrupp behövde testa vaccinet för att tillförlitlig bedöming skulle kunna göras.
Denna anses nu vara på adekvat nivå och därav upplyser smittskyddsläkaren att detta vaccin även är godkänt att nyttjas för åldersgrupper 65-plus.
I nuläget pågår i Dalarna bland annat vaccinering av åldersgrupperna 75-79 år.
Ernlund ger ytterligare insyn i dilemmat gällande tillgång på vaccin.
– Pfizer har ökat på sina leveranser lite. Inte så mycket att det väger upp tappet, men det är ändå positivt.
– Regionen har en grupp som arbetar med distributionen kring vaccinationerna, och de har av förklarliga skäl bråda dagar, redogör hon.

Helena Ernlund sammanfattar med en lika delar informativ och välmenande hälsning till länets befolkning.
– Det är av yttersta vikt att vi alla nu tar ansvar och följer rekommendationerna.
– Vi har även ökat provtagningskapaciteten, vilket innebär att det nu också är lördagsöppet för självtester i Falun, Borlänge och Mora.

Facebook

ANNONS

ANNONS