Nordic Iron Ores optimeringsstudie visa ar att det så kallade nettonuvärdet på gruvan kan skrivas upp från 111 miljoner dollar till mellan 180 och 250 miljoner dollar. Om man också tar den tillredda malm som finns i gamla Blötbergsgruvan.

Blötbergsgruvans lönsamhet skrivs upp rejält

Whittle Consulting rapporterar utfallet av optimeringsstudien för Blötbergsgruvan. Nettonuvärdet för gruvan skrivs upp rejält från Golders årsgamla studie.

Nettonuvärdet för gruvan skrivs upp från 111 miljoner dollar till mellan 180 och 250 miljoner dollar.
Nordic Iron Ore har låtit gruvoptimeringskonsulten Whittle Consulting granska den genomförbarhetsstudie som Golder Associates lade fram för ett år sedan. Golders bedömning av nettonuvärdet före skatt diskonterat till åtta procent ränta uppgår för basalternativet till 111 miljoner dollar.

Whittles första granskning där man gick på samma grund som Goldersgruvalternativ, alltså en ny gruva 400 meter under den gamla Blötbergsgruva så kunde man förbättra gruvan med hela 30 procent. Nettonuvärdet, räknat till samma ränta bedömdes till 145,4 miljoner dollar.
Nu har nästa rapport kommit, här analyserades möjligheterna att optimera produktionen i anrikningsverket och att maximera tidig produktion av magnetit. Det visade sig att en påtaglig förbättring är att man har också räknat på hur man kan optimera driften, och även ta den malm som är tillredd i gamla gruvan, cirka fem miljoner ton.

Antaganden om brytning av dessa historiska mineraltillgångar samt reducerade invsteringskostnader och användande av entreprenörer ökar nuvärdet ytterligare, till mellan 180 och 255 MUSD.
– Med detta är vi nu redo att starta detaljprojekteringen så snart vi säkrat finansieringen för detta arbete. Finansieringen fram till byggstart måste ske i flera steg. Vi vill snabbt komma igång med de sista förberedelserna för bygget och söker därför ett mindre tillskott före den stora byggfinansieringen som beräknas ta två år, säger VD Lennart Eliasson och fortsätter:
– Diskussioner med leverantörer och entreprenörer har lett fram till förslag och offerter inom samtliga större områden. Senast fick vi klart med ett förslag på utformning av system för elektrifiering, automation och styrsystem, och med detta är vi nu redo att starta detaljprojekteringen så snart vi säkrat finansieringen för detta arbete.

Marknaden höll sig i allt väsentligt stabil skriver NIO i delårsrapporten där man ser att den högvärdiga Blötbergsmalmen kommer att betala sig bra:
”Utvecklingen av kolfri ståltillverkning går snabbt och därmed behovet av högkvalitativa järnmalmer. Detta är en trend som definitivt talar för Nordic Iron Ore.”

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS