ANNONS

479,97 meter ned ligger kabelhärvan under gruvlaven i Blötberget så det är fritt fram att börja länspumpa konstaterar platschefen Markus Karlsson.
Foto: Bo Joffer

Blötbergsgruvan kan börja pumpas i år

LUDVIKA.Om alla bitar faller på plats, ett par miljarder, så kan gruvan i Blötberget börja pumpas redan i år. Men bybor utan kommunalt vatten runt gruvan är oroliga att brunnarna ska sina.

Under första halvåret kommer det nya börsbolaget Nordic Iron Ore,NIO, att offentliggöra sin stora genomförbarhetsstudie och då finns en prislapp på vad investeringen kommer att kosta för återstarten av första delen i gruvprojektet, Blötbergsgruvan. Närmare två miljarder lyder förhandsbedömningen på.

Vd Lennart Eliasson, som tidigare varit ekonomidirektör i NIO, räknar med att prislappen förändras när man får skarpa offerter på allting. Han hoppas på att statliga LKABs intresse ska vakna för den högkvalitativa malmen i Blötberget och att de går in i projektet.
– Malmen i Kiruna kommer att ta slut och vi har ett rejält tillskott med Blötberget, Väsmanfältet och Håksberg, säger Eliasson.

LKAB:s rapport nyligen visade att de ökade omsättningen med 2,5 miljarder till 25,9 miljarder och ökade vinsten med 15 procent till, 6.9 miljarder. Om staten avstår ett par miljarder så får NIO en flygande start och man kan börja bryta mot Väsmanhållet flera år tidigare än planerat bedömer Eliasson.

Det var närmare 100 personer på informationsmötet i Blötbergets skola. De som inte har kommunalt vatten runt planerade gruvområdet har mött NIOs geologer när de varit ute och mätt i dricksvattenbrunnar och energibrunnar. Många efterlyste klara besked av kommunen och NIO vem som ska stå för kostnaden om brunnen sinar.

Det gavs inga besked men Lennart Eliasson lovade ett nytt möte så snart genomförbarhetsstudien är klar. Kommunen representanter förstod oron och lovade att också ta tag i vattenfrågan.
– Det blir ett nytt möte innan vi börjar pumpa gruvan, lovade NIOs representanter som beklagade att det tagit många år och förseningar innan man kom i skarpt läge som man nu är i.

Löser sig finansieringen och vattenfrågan så inträffar flera saker samtidigt. En väg byggs från Gonäsvägen till det planerade industriområdet i Klenshyttan. Därifrån börjar man också driva 2,2 kilometer lång snedbana ned till 400 meters djup där gruvbrytningen planeras att starta. Den tar 1,5 år att anlägga.
NIO börjar samtidigt att pumpa Blötbergsgruvan från Bergslagsschaktet med en takt av 150 liter per sekund.

Markus Karlsson som är NIO:s platschef berättade och visade bilder på hur man filmat i schaktet under gruvlaven, från sju meter under markytan ned till kabelhärvan på 480 meters djup är det fritt farm att sänka ned pumpen.
En annan kritisk fråga som kan försena projektet är växeln till järnvägen, den kan bara
installeras under ett planerat tågstopp och sådana finns bara under några få veckor under sommaren så bara där riskeras ett års försening om Trafikverket inte får in ansökan i tid.

Tidigast under fjärde kvartalet 2021 kan själva gruvbrytningen inledas och då vet NIO att de har malmkroppar som är studerade ned till 850 meters djup och 12 års produktion.
NIO bedömer i dagsläget att gruvan kommer att sysselsätta mellan 250 och 300 personer.
NIO har drygt 9 000 aktieägare som noterar att järnmalmspriset rusat upp efter konkurrenten Vales dammkatastrof i Brasilien 25 januari med flera hundra döda men något sådant kan inte inträffa i Blötberget för avfallssanden ska köras tillbaka ned i gruvan och fylla utbrutna delar av gruvan.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 09 2019.

Bo Joffer

Facebook

ANNONS

ANNONS