ANNONS

“Pandemin har inneburit att cirka 55 procent av svenska folket inte kunnat ta farväl av sina anhöriga på traditionellt sätt”, upplyser Carina Wieweg och Conny Sohlberg.
Foto: Sonny Jonasson

“Betydelsefullt och känns gott i hjärtat”

FALUN/DALARNA Ålder, sjukdomar, långa avstånd. Aspekter som var för sig och tillsammans är mycket påtagliga år 2020. I Dalarna hittar livets låga hoppets sken i skymningstid.

Under allhelgonahelgen tände Fonus därför 14 000 gravljus runtom i länet och landet.
– För oss är det ett hedersuppdrag att få bära fram den här känslan och öka närvaron människor emellan, betonar Conny Sohlberg som är företagets kundområdeschef i Dalarna.

Initiativet såg dagens ljus i fjol, och årets fortsättning på ett behjärtansvärt uppsåt är en vacker sådan.
I timmar och åter timmar befinner sig Conny Sohlberg och kollegan tillika kundrådgivaren Carina Wieweg på ljusturné i Falu kommun.
En uppgift hanterad med respekt och omtanke, och som är ett resultat av att man tidigare noterat utvecklingsmån i sammanhanget.
Conny Sohlberg:
– Vi såg behovet och lät göra en undersökning. Som visade svårigheter för vissa att ta sig till gravar på grund av exempelvis långa avstånd eller sjukdom.
– Redan förra året innebar detta att vi nationellt tog emot beställningar på 8 300 gravljus som vi sedan tände enligt önskemål. Vi dokumenterar det hela på plats och skickar foto till personen som beställt ljuset, och vi lägger stor vikt på att allt stämmer och blir enligt önskemål, utvecklar han.

I år är alltså antal ljus i Fonus regi cirka 14 000 i hela landet och cirka 600 i länet.
– Vi har tänt ljus på otroligt många av kyrkogårdarna i Dalarna, redogör Sohlberg för företagets insats den gångna helgen.
Och inflikar att ekonomin till ett kostnadsfritt projekt som detta kommer från en verksamhet där värme och personliga värden betonas.

Som av de båda betraktas som konstruktiva och givande ur många perspektiv.
– Vi får möjlighet att göra något viktigt för människor, vilket vi upplever som väldigt fint, berättar Carina Wieweg.
Hon återger en kundkontakt med emotionellt starka förtecken under allhelgonahelgen.
– En äldre kvinna trodde inte att gravstenen för hennes anhörige skulle hinna komma på plats och därav heller inget ljus. Men när jag kunde lämna besked att detta skulle fixa sig så brast hon ut i gråt av lycka.
– Sådant är givetvis oerhört betydelsefullt och känns gott i hjärtat.

Allhelgonahelgens digra arbetsinsats ramas således in av stärkande, empatiska element som av Sohlberg och Wieweg beskrivs som ett privilegium.
Vilket är ständigt aktuellt även i duons vardagliga förehavanden. Där professionell struktur och människonära bemötande färdas parallellt.

Att jobba väldigt nära döden, påverkar det er som individer? Följer arbetet med hem?
Conny Sohlberg funderar ett kort slag innan han tar till orda.
– Sorg är ett så personligt begrepp och upplevs så olika. Jag tror att vi som jobbar med det här oftast kan hantera det i vår yrkesroll, men det är klart det händer att vissa begravningar och livsöden dröjer sig kvar i tankarna, berättar han.
Carina Wieweg:
– Inte minst när det handlar om yngre människor. Barn, säger hon i dämpat tonfall.

Vad som dock skänker gebitet positivt driv är de omnämnt starka, mänskliga kopplingar som ger mer än vad något annat kan ta.
Också i nu rådande, klart annorlunda, tider. När cirka var tionde begravning livesänds till följd av risk för covid-19-smitta.
– Pandemin har inneburit att cirka 55 procent av svenska folket inte kunnat ta farväl av sina anhöriga på traditionellt sätt, upplyser Carina.

Conny nickar inkännande. Och framhåller att yrket i sin helhet handlar om ett hedersuppdrag.
– Som nu under allhelgonahelgen, när ljusen symboliserar den här närheten och värmen.
– Som under årets alla andra dagar, när vi får vara med att omvandla något jobbigt till något vackert.

Facebook

ANNONS

ANNONS